Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskus grozījumus iepirkuma procedūras nolikumā būvdarbu līgumam «Dzeramā ūdens ieguve un attīrīšanas iekārtas Dundagā un Jaundundagā», identifikācijas Nr. ZIEM – 2009/1, SIA «Ziemeļkurzeme» reģ. nr. 40003382317, adrese Pils iela 5–3, Dundaga, Talsu rajons, LV3270, paziņo ka pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru, ES Kohēzijas fonda finansētā projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā», identifikācijas numurs Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034, ietvaros.

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/udensprojekts/pazinojums_par_iepirkuma_proceduras_partrauksanu.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki