Paziņojums par iepirkumu «Dzeramā ūdens ieguve un attīrīšanas iekārtas Dundagā un Jaundundagā»

Dundagas pagasta padome
Finansējuma saņēmējs SIA «Ziemeļkurzeme»
Reģistrācijas Nr. LV 40003382317
Juridiskā adrese Pils iela 5-3, Dundaga, Talsu rajons, LV 3270
Kontaktinformācija Tālr. 63242430, 29419195
Projekta nosaukums «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā»
Projekta numurs Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034
Iepirkuma procedūras nosaukums «Dzeramā ūdens ieguve un attīrīšanas iekārtas Dundagā un Jaundundagā»
Apraksts Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība Dundagā un Jaundundagā, artēzisko aku ierīkošana un apgādāšana ar aprīkojumu.
Paredzamā līgumcena Ls 824442 (bez PVN)
Nolikuma saņemšanas vieta un laiks SIA «Ziemeļkurzeme», Pils iela 5-3, Dundaga, Talsu rajons, LV 3270, līdz 25.03.2009. plkst 15.00
Maksa par nolikumu Ls 50
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.03.2009. plkst 15.00
You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/udensprojekts/pazinojums_par_iepirkumu_1.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki