Paziņojums par iepirkumu «Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Jaundundagā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Dundagā»

Dundagas pagasta padome
Finansējuma saņēmējs SIA «Ziemeļkurzeme»
Reģistrācijas Nr. LV 40003382317
Juridiskā adrese Pils iela 5-3, Dundaga, Talsu rajons, LV 3270
Kontaktinformācija Tālr. 63242430, 29419195
Projekta nosaukums «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā»
Projekta numurs Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034
Iepirkuma procedūras nosaukums «Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Jaundundagā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Dundagā»
Identifikācijas numurs ZIEM-2009/2
Apraksts Notekūdeņu attīrīšanas stacijas būvniecība Jaundundagā un dūņu lauka rekonstrukcija Dundagā.
Nolikuma saņemšanas vieta un laiks SIA «Ziemeļkurzeme», Pils iela 5-3, Dundaga, Talsu rajons, LV 3270, līdz 18.03.2009. plkst 13.00
Maksa par nolikumu Ls 30
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.03.2009. plkst 13.00
You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/udensprojekts/pazinojums_par_iepirkumu_2.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki