Paziņojums par iepirkumu «Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā un Jaundundagā»

Dundagas pagasta padome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

Finansējuma saņēmējs SIA «Ziemeļkurzeme»
Reģistrācijas Nr. LV 40003382317
Juridiskā adrese Pils iela 5-3, Dundaga, Talsu rajons, LV 3270
Kontaktinformācija Tālr. 63242430, 29419195
Projekta nosaukums «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā»
Projekta numurs Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034
Iepirkuma procedūras nosaukums «Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā un Jaundundagā»
Identifikācijas numurs ZIEM-2009/3
Apraksts Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija Dundagā un Jaundundagā, kanalizācijas spiedvada izbūve, divu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, vārstu un hidrantu namaiņa.
Nolikuma saņemšanas vieta un laiks SIA «Ziemeļkurzeme», Pils iela 5-3, Dundaga, Talsu rajons, LV 3270, līdz 18.03.2009. plkst 13.30
Maksa par nolikumu Ls 30
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.03.2009. plkst 13.30
You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/udensprojekts/pazinojums_par_iepirkumu_3.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki