Teritorijas plānojuma grozījumi

Dundagas novada Dome:

  1. ar 26.08.2009. sēdes lēmumu Nr.109 (protokols Nr.7., 22.§.) apstiprināja saistošos noteikumus Nr.7 «Par Dundagas novada teritorijas plānojumiem»;
  2. ar 26.08.2009. sēdes lēmumu Nr.110 (protokols Nr.7., 23.§.) saistošos noteikumus Nr.8 par detālplānojumu īpašumam Muņu Grabi, kad. Nr. 8850-009-0080 un ar 23.09.2009. sēdes lēmumu Nr.160 (protokols Nr.9., 23.§.) saistošos noteikumus Nr.11 par detālplānojumumu īpašumam «Brīzes», kad. Nr. 8862-007-0257;
  3. ar 23.09.2009. sēdes lēmumu Nr.140 (protokols Nr.9., 4.§.) uzsāk Dundagas novada teritorijas plānojuma Kolkas pagasta teritorijas daļas plānojuma grozījumus. Darba uzdevumā ir ciema robežu un pagasta koplietošanas ceļu tīkla noteikšana.

Lēmums par Dundagas novada teritorijas plānojuma Kolkas pagasta daļas grozījumu uzsākšanu un darba uzdevums (185 kB)

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2009/2009.10.01.teritorijas_planojuma_grozijumi.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki