Pārtikas pakas

Talsu novada fonds sadarbībā ar fondu «Ziedot» piedāvā akciju «Paēdušai Latvijai», lai atbalstītu ar ikdienas pārtikas nodrošinājumu ģimenes, kuras skārušas ekonomiskās krīzes sekas.

Šī palīdzības programma nedrīkst dublēt citas palīdzības programmas, bet atbalsta tieši tos iedzīvotājus, kas bieži vien formālu iemeslu dēļ pašvaldības, valsts vai Eiropas Savienības palīdzību nevar saņemt.

Pārtikas paku no pārtikas bankas «Paēdušai Latvijai» var saņemt ģimenes ar bērniem, kurās kāds no strādājošajiem kopš 2008. gada jūnija krīzes dēļ ir kļuvis par bezdarbnieku, un ģimenes, kam ienākumi ir zemāki par iztikas minimumu (šī gada rudenī — Ls 165 vienam cilvēkam). Viena ģimene saņem vienu paku.

Iesniedzamie dokumenti:

  1. pieteikums pārtikas bankai palīdzības saņemšanai (klāt pievienotais dokuments);
  2. apliecinājums par ienākumiem vai statusu: par bezdarbnieka statusu no Nodarbinātības valsts aģentūras, par ienākumiem no darba attiecībām - no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, par trūcīgās ģimenes statusu - no pašvaldības sociālā dienesta.

Pakas saņemšanai līdz 7. X pulksten 17.00 var pieteikties sociālajā dienestā.

Ineta Mauriņa, Sociālā dienesta vadītāja, tālr. 63200803, 26618686

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2009/2009.10.06.partikas_pakas.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki