Kolkas pamatskolā

Iznācis šī mācību gada avīzes «Skolas Vēstis» pirmais numurs. 13. X plkst. 15.00 vecāki aicināti apspriest bērnu sekmes un uzvedību ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem, bet plkst. 16.00 visi interesenti — tikties ar žurnāla «Vides Vēstis» galveno redaktori Anitru Toomu.

Avīzes redaktores — 8. klases meitenes Annija Karīna Ūdre un Elīza Sakniņa (konsultante — latviešu valodas skolotāja Aisma Brande) piedāvā iepazīties ar vārda dzejoļu sveicienu visiem Kolkas pamatskolas skolotājiem Skolotāju dienā, piedzīvojumiem laivu braucienā pa Rendas upi pagājuša mācību gada noslēgumā, skolēnu atpūtas iespējām lībiešu bērnu un jauniešu radošajā nometnē «Mierlinkizt», Zinību dienas iezvanīšanu 1. IX, ar talkas norisi 4. IX, skolas Zaļās komitejas meiteņu tikšanos ar vides ministru Raimondu Vējoni un mājās pārvesto trešo Zaļo karogu, ar Kolkas pamatskolas sportistu iegūtajiem diviem kausiem un 2. vietu futbolā un Rudens krosā Talsu novada sacensībās, ar anketās izteikto vecāku viedokli par izglītības kvalitāti un pieejamību Kolkā, ar skolēnu jaunākajām «atziņām» bioloģijā.

Skolas saime pateicas Kolkas pagasta pārvaldei par garšīgo kliņģeri skolotājiem Skolotāju dienā, Dundagas novada domes priekšsēdētājam Aldonam Zumbergam par viesošanos skolā un skolotājiem par ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā!

Šajā mācību gadā skolā darbojas šādi pulciņi: Pūtēju orķestris (skolotājs Viesturs Rērihs), Sporta pulciņš (Oskars Sproģis), Vizuālās mākslas pulciņš (Dace Tindenovska), Zaļā komiteja (Aiga Ūdre), Runas pulciņš (Inese Ūdre).

13. X plkst. 15.00 vecāki aicināti tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem, lai apspriestu bērnu sekmes un uzvedību. Datorklasē būs iespējams piekļūt e-klasei, apgūt tās lietošanas prasmes un saņemt sekmju izrakstus.

Tajā paša dienā plkst. 16.00 vecāki, skolēni un pārējie interesenti aicināti sarunā ar žurnāla «Vides Vēstis» galveno redaktori Anitru Toomu apmainīties domām par zaļo dzīvesveidu, iepazīties ar dažādu ekoproduktu kolekciju: bioloģiski sertificētu pārtiku, arī sliktiem piemēriem, kosmētiku, dabas lietām, sadzīves ķīmiju, higiēnas precēm, labām grāmatām, dažādu maisiņu paraugiem. Aicinām atnest kādu pašu gatavotu ekoproduktu degustācijai!

Antra Laukšteine

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2009/2009.10.12.kolkas_pamatskola.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki