Novada dome apbalvo

Viesturu Rērihu par mūža ieguldījumu savam novadam — Kolkas pūtēju orķestra izveidi, vadīšanu un tā vārda daudzināšanu, līdzdalību pasākumos

Es savai Dundagai

Daci Šmiti par profesionāli daudzveidīgu ieguldījumu Dundagas kultūras dzīvē, ilggadēju koncertmeistares darbu, lieliskiem sasniegumiem, vadot jauniešu ansambli, un atsaucību, gatavojot muzikālos priekšnesumus

Es savai Kolkai

Beneventu Ružāni par rosīgu pensionāru kultūras dzīves rīkošanu, līdzdalību ansamblī «Sarma»

Par ieguldījumu pagasta attīstībā

Tamāru Zoltāni par krīzes apstākļos saglabātām vairāk nekā 40 darba vietām, par iespēju iedzīvotājiem saņemt lauksaimniecības pakalpojumus, kā arī par rosīgu sabiedrisko dzīvi — līdzdalību ansamblī, korī, pasākumos

Aigu Ūdri par aktivitāti un ieguldījumu dažādu projektu izstrādē un īstenošanā Kolkas pamatskolā

Gada jaunietis Dundagā

Magdu Frišenfeldi par 2. vietu valstī zinātniskās pētniecības darbu konkursā, 2. pakāpes diplomu valstī skatuves runas konkursā, par līdzdalību skolas un pašvaldības kultūras dzīvē

Gada jaunietis Kolkā

Jāni Māguru par līdzdalību sporta dzīvē un pūtēju orķestrī

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2009/2009.10.19.novada_dome_apbalvo.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki