Jaunumi Slīteres nacionālā parka administrācijā

Slīteres nacionālā parka administrācija kopš 1. VI vairs nav patstāvīga valsts pārvaldes iestāde, bet gan Vides ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) teritoriāla struktūrvienība. Administrācijas centrs no oktobra vidus vairs neatrodas Dundagā, Dakterlejas ielā 3, bet gan Dundagas pagasta Šlīteres ciema Šlīteres mežniecībā.

DAP, kuras centrs atrodas Siguldā, ietilpst 6 teritoriālas struktūrvienības, kuras līdz šim bija patstāvīgas valsts iestādes: Gaujas nacionālā parka administrācija, Ķemeru nacionālā parka administrācija, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija, Teiču dabas rezervāta administrācija un Rāznas nacionālā parka administrācija, kā arī Centra administrācijas Embūtes reģions. Katra no tām pārrauga īpaši aizsargājamās dabas teritorijas savā reģionā.

DAP Slīteres nacionālā parka administrācijas (SNPA) pārraudzībā ir 96 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Ziemeļkurzemē, to skaitā teritorijas, kuras apsaimniekojām līdz šim: Slīteres nacionālais parks un Moricsalas dabas rezervāts. No jauna klāt nākuši 36 dabas liegumi, 5 dabas parki, 53 dabas pieminekļi un visi dižkoki. Darba apjoms ir palielinājies, taču darītāju skaits samazinājies. Agrāk SNPA strādāja vairāk nekā 20 darbinieku, tagad pēc štatu samazināšanas esam vien 14.

SNPA darbinieki — vides inspektori — dodas reidos uz dabas teritorijām Dundagas, Talsu, Rojas, Ventspils, Kandavas, Kuldīgas un Alsungas novadā. Iepazīstoties ar jaunajām pārraugāmajām dabas teritorijām, vispirms jāapzina to robežas, jāseko līdzi teritoriju dabas aizsardzības plānos paredzēto apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai, jāraugās, kā ievēro mežu un ūdeņu izmantošanas noteikumus, un vai tūrisma infrastruktūra ir pienācīgā kārtībā. Vides inspektoru darbs ir arī sabiedrību informēt un izglītot, kā arī dabas procesu ilgstoša novērošana jeb monitorings.

Administrācijas pētījumu un ekspertīžu daļa izsniedz dažādas atļaujas, saskaņojumus un atzinumus Ziemeļkurzemes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iedzīvotājiem, uzrauga šo teritoriju dabas aizsardzības plānus, kā arī veic tajās ekspertīzes un pētījumus.

Administrācijas centrs tagad atrodas Šlīteres mežniecībā. 1936. gadā celtās mežniecības ēkas otrajā stāvā iekārtoti darbinieku kabineti. Ceram, ka rocība atļaus sakārtot arī pārējās mežniecības telpas un citas mežniecības ēkas, muižas parku, ierīkot apstādījumus. Priecājamies, ka esam atgriezušies Šlīterē.

Tālrunis: 63286000,
fakss: 63286001,
epasts: snp@slitere.gov.lv,
mājas lapa: www.daba.gov.lv.

Andra Ratkeviča,
Dabas aizsardzības daļas vadītāja vietniece

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2009/2009.10.19.snp.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki