2009. gada oktobrī un novembrī

Pilī

 • 30. X plkst. 16.00 pilī cirka «Baltija» izrāde. Burvju mākslinieks, žonglieris, faķīrs un dažādi dzīvnieki. Biļete maksās Ls 1.
 • 31. X plkst. 17.00 Dundagas jauktā kora 140 gadu jubilejas koncerts.
 • 11. XI plkst. 17.00 Lāčplēša dienā lāpu gājiens no vidusskolas uz parka estrādi.
 • No 16. XI pils kolonzālē Latvijas Republikas dibināšanai veltītu Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu darbu izstāde.
 • 18. XI plkst. 18.00 valsts svētku sarīkojums: pašvaldības apbalvojumi, koncerts.

Kolkas Tautas namā

 • 31. X plkst. 14.00 pensionāru apvienība «Sarma» aicina visus uz atpūtas vakaru «Rudens lapu virpulī». Virpulim straujāk liks griezties Laimonis Zemelis.
 • 1. XI plkst. 14.00 Līvu fonds aicina kolciniekus uz tikšanos. Piedalīsies Dāvis Stalts, Aldons Zumbergs, Jānis Dambītis un Edgars Sīlis. Jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt uz interneta adresi livufonds@inbox.lv vai parasto adresi Olgas iela 4–12, LV–1048, Rīga, vai arī zvaniet pa tālruni 27876112.
 • 5. XI plkst. 18.00 mazajā zālē kolcinieki aicināti skatīties izglītojošu filmu par ūdens dziedinošo spēku.
 • 7. XI plkst. 19.00 Dundagas amatierteātra izrāde — Harija Gulbja «Aijā, žūžū, bērns kā lācis», režisore Valda Kamara. Ieeja: Ls 1. Pēc izrādes deju vakars kopā ar savējiem. Ieeja: Ls 2. Apmeklējot gan teātra izrādi, gan deju vakaru, jāmaksā Ls 1,50.
 • 11. XI plkst. 19.00. mazajā zālē ieklausīsimies novadnieka Kārļa Lagzdiņa dzīves stāstā.
 • 18. XI plkst. 14.00 valsts svētku sarīkojums: pašvaldības apbalvojumi, audio vizuāla stāsta DVD formātā «Burinieku gadsimts» priekšstāde (autore Dženeta Marinska), mūzikas skolas un pašdarbības kolektīvu koncerts.

Rojā

 • 28. novembrī Dundagas amatierteātra izrāde — Harija Gulbja «Aijā, žūžū, bērns kā lācis», režisore Valda Kamara.
You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2009/2009.10.20.novembri.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki