Kora 140. jubileja

31. X vakarā dundadznieki skaisti nosvinēja Dundagas jauktā kora 140. jubileju.

Koris diriģentes Sandras Lielanses vadībā sniedza brīnišķīgu koncertu, kas uzrunāja klausītāju sirdis. Aizkustinoši, ka dziedātāji izpildīja arī divu bijušo dundadznieku — Jāņa Ābola un Raita Rēriha — komponētās dziesmas.

Lepnumu radīja ne vien kora uzstāšanās, bet arī Kubalu skolas–muzeja vadītāja Ivara Abaja stāstījums par tā vēsturi un rādītie attēli uz ekrāna. Koris mūspusē ir viens no pirmajiem visā bijušajā Talsu rajonā un pat Latvijā, un tas pastāvējis visos laikos. Stāstījumā vairākkārt tika pieminēts Gustavs Traubergs, kora dibinātājs, Jānis Šultners un Gastons Šteins, diriģenti, kuru vadībā koris piedalījies vairākos dziesmu svētkos. Īpaša personība Dundagā ir bijis Ernests Ābols, viņa vislielākais devums korim — hronika «Dundagas kora vēsture», II daļa (1982–1996), kas ir sakārtota izdošanai. Kaut gan I. Abajs atzina, ka šajā vakarā sniegtais ir tikai druskas no bagātā kora mūža, taču visi vēsturisko daļu noklausījās un noskatījās ar lielu interesi.

Protams, tādā reizē netrūka apsveicēju, laba vēlējumu un ziedu. Bet pāri visam virmoja pārliecība, ka koris skanēs arī turpmāk.

Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2009/2009.11.03.kora_140._jubileja.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki