Tūrisma veicinātāju sanāksmē

30. X Dundagas tūrisma informācijas centra (TIC) vadītāja Alanda Pūliņa piedalījās Latvijas tūrisma informācijas sniedzēju sanāksmē Siguldā.

Klātienē varējām dzirdēt jaunā Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktora Armanda Slokenberga ziņojumu par aģentūras darbību, plāniem un prioritātēm. Dalījāmies arī pārdomās par tūrisma informācijas centru attīstību Latvijā.

Galvenie informācijas avoti, cilvēkam ciemojoties Latvijā, ir ceļveži, tūrisma informācijas centri un ziņas internetā. Tūrisma informācijas centrus jaunais vadītājs tēlaini nosauca par logiem uz Latviju. Tiem jābūt kā paraugstundai, kas vai nu atver, vai nu aizver logu uz Latviju. Svarīgi saprast, kāpēc cilvēks uz šejieni ir atbraucis un ko mēs varam piedāvāt. Jaunajos apstākļos aģentūras direktors iesaka TIC piedāvāt pašvaldībām vēl citus pakalpojumus līdztekus tūrisma funkcijām.

Aptaujas dati rāda, ka spēcīgākie dzinuļi tūristiem apmeklēt kādu valsti ir iepazīt vietējo dzīvi, tradīcijas un pašus cilvēkus. Šīs jomas Latvijā nav pietiekami attīstītas. Vairākums tūristu augstu vērtē viesmīlību. Kultūra, komunikācija un viesmīlība katrai tautai ir sava. Kultūru nespējam mainīt, bet māku sazināties gan.

Latvieši mēdzot izvirzīt ļoti augstus mērķus, kurus nevar sasniegt. Varbūt arī tāpēc līdz šim Latvijas apceļotājam nekas īpašs nav solīts.

Nākotnē, līdz 2017. gadam, jaunais valsts aģentūras direktors tūrisma informācijas centrus redz šādi:

  • joprojām kā logu uz Latviju ar informāciju par naktsmÄ«tnēm, atpÅ«tas iespējām, kultÅ«ras objektiem, interneta un labierÄ«cÄ«bu pieejamÄ«bu, ar suvenÄ«riem un nelielu muzeju;
  • TIC kā tÅ«risma industrijas acis un ausis, kas apkopo visu informāciju, ietverot atsauksmes un ziņas par to, ko vajag mainÄ«t;
  • TIC kā visu diennakti pieejamu ziņu sniedzēju un palÄ«dzÄ«bu tÅ«ristam.

Kā līdz tam nokļūt tuvākajos 7 gados? Vispirms kopējiem spēkiem jādabū tūristi uz Latviju. Svarīgs ir dzīvotspējīgs valsts tūrisma tēla un tūrista vajadzību uzstādījums. Vai pašreizējais «Zeme, kas dzied» tāds ir?

Slokenbegs sola arī panākt, lai tūrists ilgāk, tas ir, 3 un vairāk diennaktis uzturētos Latvijā, tērētu vairāk naudas, kā arī dotos ārā no Rīgas — uz laukiem.

Mārketinga veiksme ir nevis noskatÄ«ties, ko dara citi, bet atrast to, kā vēl nav. Tālāk ir svarÄ«ga pēctecÄ«ba un atkārtoÅ¡ana (kā skolā — kamēr iespējamais tÅ«rists kā 2×2 ielāgo, ka mums Å¡e ir kas labs), jo grÅ«ti kaut ko iemācÄ«ties, ja katru reizi skaita citu «pantiņu». TieÅ¡i mārketinga jomā jaunajam direktoram ir liela pieredze, un viņš sola arÄ« domāt, kā mÅ«su valsts tÅ«risma portālu www.latviatourism.lv no vienkārÅ¡a stāsta par mÅ«su valsti pārvērst par Ä«stu «tirgus placi».

Šķiet, ka tūrisms nonācis laba saimnieka rokās. Lai jaunajam direktoram šajā nozarē veicas Latviju iecelt saulītē!

Alanda Pūliņa, TIC vadītāja

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2009/2009.11.04.latvija_un_turisms.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki