Writing /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/data/meta/arhivs/vecas_zinas/2009/2009.11.19.kolkas_bagatiba.meta failed
Unable to save metadata file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.

Kolkas bagātība

18. XI pēcpusdienā Kolkas tautas namā svinīgi, bet reizē arī sirsnīgi svinēja Latvijas Republikas 91. dzimšanas dienu.

Uzrunājot Kolkas pagasta iedzīvotājus, novada domes priekšsēdētājs Aldons Zumbergs uzsvēra, ka Kolka ir unikāla vieta, Eiropas centrs, nevis nomale un kolciniekiem jādomā: «Mēs esam bagātinājuši Dundagas novadu ar sevi».

Vērojot vakara gaitu, tiešām bija iespēja pārliecināties par daudzām pērlēm, ar ko bagāts Kolkas pagasts. Vispirms jau tie ir čakli, darbīgi, nesavtīgi, sabiedriski aktīvi cilvēki, kuru veikumu novērtējuši gan novada ļaudis, gan dome: Viesturs Rērihs, Beneventa Ružāne, Aiga Ūdre un Jānis Māgurs. Viņi šajā vakarā arī saņēma Dundagas novada domes apbalvojumus. Diemžēl uz sarīkojumu nebija ieradies «Gada jaunietis Kolkā», bet bija puiša māte, kam pilnīgi pelnīti uzticēja dēla apbalvojumu. Pārsteiguma dāvana tika kolciniecei Inesei Dāvidsonei, kas piedalījusies visos Kolkas pasākumos un kuras fotoattēli vakarā uz ekrāna priecēja svētku dalībniekus.

Noteikti pieminami brīnišķīgie mūzikas skolas un pašdarbības kolektīvi un viņu aizrautīgie vadītāji: mūzikas skolas pūtēju orķestris (V. Rērihs), koklētāju ansamblis (Dzintra Tauniņa), pensionāru ansamblis «Sarma» (Inora Sproģe), ansamblis «Laula» (Dz. Tauniņa) un jauktais koris (Evita Ernštreite). Skanēja gan braši, gan emocionāli ļoti smalki, atbilstoši katra darba dvēselei.

Sirds par Kolku deg daudziem kolciniekiem, visus neuzskaitīt, bet daži rosīgie vēl bez pieminētajiem pamanāmi gandrīz katrā pasākumā: arī svētku sarīkojumā piedalījās nopietnais Kolkas pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, vienmēr smaidīgais SIA «Kolkasrags» izpilddirektors Jānis Dambītis, lieliskā Kolkas vēstures pazinēja Baiba Šuvcāne un idejām bagātā Dženeta Marinska, kas prezentēja savu audiovizuālo stāstu «Burinieku gadsimts». Tas atgādināja Krišjāņa Valdemāra domu par to, ka Kolka ir Eiropas sirds, un aicināja ticēt, ka piekrastes ļaudis vēl piedzīvos K. Valdemāra rosīgā laika atzimšanu.

Kolkas bagātība noteikti ir arī lībiskā pieskaņa, un tās netrūka. Tautas namā atradās lībiešu karogs, svētkos piedalījās lībieši, to skaitā Līvu fonda valdes priekšsēdētājs Dāvis Stalts un valdes loceklis Jānis Mednis. Varbūt tāpēc, ka šī diena bija arī Lībiešu karoga svētki, D. Staltam žaketes atloku rotāja savas tautas karodziņš, bet J. Mednim ap kaklu plīvoja šalle lībiešu karoga krāsās. Skanēja lībiešu valoda, jo ansamblis «Laula» dziedāja lībiešu tautas dziesmas.

Īpaši aizkustinoši bija dzirdēt V. Rēriha un visu apbalvoto apsveicēja, mūziķa Viktora Poremska runā skaisti un brīvi skanam lībiskā dialekta tāmnieku izloksni.

Sarīkojums izskanēja ar divām kopā dziedātām dziesmām. Šķiet, ka «Kurzemē» bija paredzēta scenārijā, bet «Pūt, vējiņi!» gan izlauzās spontāni.

Taču vēl kolcinieki vakarā plkst. 21.00 tikās jūras krastā pie tautas nama, lai vienlaikus ar citiem latviešiem visā pasaulē dziedātu «Dievs, svētī Latviju!».

Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2009/2009.11.19.kolkas_bagatiba.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki