Ūdensprojektā

Šajā gadā daudz paveikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projektā.

Augustā SIA «Ostas celtnieks» uzsāka darbus projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundaga» sadaļā «Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagas pašvaldībā», ierīkojot jaunus ūdensvada un kanalizācijas tīklus un rekonstruējot esošos. Patlaban ir paveikti aptuveni 90 % darbu, nākamajam pavasarim paliek labiekārtošanas darbi un izrakto ielu posmu asfaltēšana.

Ūdensvada un kanalizācijas tīkli ir ierīkoti Raiņa un Sporta ielā, jauns ūdensvads — Brīvības ielā no Īsās ielas līdz Upes ielai, tā nodrošinot ūdens padevi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas šai ciema daļai. Acīmredzamu labumu devusi kanalizācijas trases rekonstrukcija no A. Upīša ielas pa Smilgu ielu līdz K. Barona ielas galam. Vērā ņemamu labumu dos ūdensapgādes tīklā 36 nomainītie aizbīdņi un 30 pārbūvētas skatakas. Tagad ūdensvada avāriju gadījumos varēsim noslēgt atsevišķas Dundagas daļas un nevajadzēs visu ciemu vienlaikus atstāt bez ūdens, līdz ar to samazināsies ūdens zudumi. Lokālu ūdensvada un kanalizācijas tīklu ir ieguvusi Jaundundaga, kurā vēl uzbūvēs kompaktu notekūdeņu attīrīšanas staciju un dzeramā ūdens atdzelžošanas ietaises.

Septembrī SIA «Koger vide» vadībā uzsāka būvdarbus projekta sadaļā «Dzeramā ūdens ieguve un attīrīšanas iekārtas Dundagā un Jaundundagā». Celtnieki jau tuvākajā laikā pabeigs attīrītā ūdens uzglabāšanas rezervuāru būvi, un tiem blakus jau top dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas ēka. Noslēgumam tuvojas tās ūdens un kanalizācijas tīklu ierīkošana. Turpat blakus ierīko artēzisko urbumu.

Projekta sadaļā «Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Jaundundagā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Dundagā» darbi nenoris tik raiti kā gribētos. Līdz šim saskaņojam dokumentāciju starp projektā iesaistītajām pusēm.

Darba gaitā atklājas diezgan daudz nepilnību tehniskajā projektā, tādēļ jāiegulda visai daudz darba, lai tās atrisinātu un visu saskaņotu ar projekta veicējiem. Paldies būvnieku — SIA «Ostas celtnieks» un «Koger vide» — pārstāvjiem un projekta būvuzraugiem — SIA «Firma L4» darbiniekiem.

Ja viss notiks, kā paredzēts, tad dundadznieki jau nākamajā vasarā varēs saņemt tīru ūdeni. Paldies Dundagas iedzīvotājiem par izpratni un pacietību, un atvainojos par neērtībām, ko sagādāja ūdens padeves pārtraukumi, kā arī par to, ka ūdensapgādes tīklos pēc skataku pārbūves bija netīrs ūdens.

Guntis Kārklevalks, Ūdensprojekta vadītājs

Dundagas novada dome
un
SIA «Ziemeļkurzeme»
You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2009/2009.11.30.udens_projekta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki