Deju virpulī

Kad abas lielās egles bija iedegtas, pilī sākās koncerts «Svētku virpulis».

Tajā piedalījās mūsu Mākslas un mūzikas skolas Deju klases skolotājas Daces Treinovskas un viņas kursa biedru deju kolektīvi. Publiku priecēja mazie, ņiprie tukumnieki, «Rīdzenieka», Ādažu Valdorfskolas un kaimiņnovada «Māras» dejotāji. Viņu repertuārā bija tautiskās dejas. «Rīdzenieka» un Ādažu Valdorfskolas dancotāji aizrāva ar jaunības degsmi un lielisku spēju iejusties tēlos. Kaut arī «Mārā» dejo vidējā paaudze, šis kolektīvs aizrautīguma un aktiermeistarības ziņā no jauniešiem neatpalika nemaz. Viņiem raksturīgs īsti kurzemniecisks pamatīgums, bet reizē — dejas soļa vieglums.

Elpu aizrāvuši, skatītāji vēroja Rīgas Horeogrāfiskās skolas audzēkņu un tukumnieku divu pusaudžu priekšnesumus. Ne jau katru dienu Dundagā iespējams redzēt fragmentus no baletiem vai sporta dejas!

Mūsu Dejas klases meitenes uzstājās ar pāris tautiskajām dejām, bet vislielāko sajūsmu izpelnījās, azartiski izdejodamas «Mazās raganiņas».

Skatītāju bija pilna zāle. Tiesa, daļa no tiem bija paši dejotāji un viņu līdzjutēji. Vislielākās ovācijas no atsaucīgās publikas izpelnījās ādažnieki ar deju «Kreicburgas polka» un «Māra» — ar «Dullo Ullu».

Paldies Dacei, viņas kursa biedriem un visiem kolektīviem par skaisto vakaru!

Īpaša Daces un ciemiņu pateicība brīnišķīgajām gidēm - Ainai Pūliņai Dundagas pilī un Inai Braunai Šlīteres bākā.

Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2009/2009.12.14.deju_virpulis.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki