Writing /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/data/meta/arhivs/vecas_zinas/2010/2010.01.04.labdaribas_koncerts.meta failed
Unable to save metadata file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.

Labdarības koncerts Līvu krastam Kolkā

Otrajos Ziemassvētkos kolceniekus aicināja pulcēties savā tautas namā SIA «Kolkasrags», Kolkas pagasta un Līvu fonda rīkotais Ziemassvētku labdarības koncerts.

Lai gan pārvietoties pa grumbuļainajām un slidenajām ciema takām tumsā nebija vienkārši, Ziemassvētku pēdējo vakaru muzikālās noskaņās vēlējās pavadīt krietns pulks kolcenieku. Ieeja koncertā bija par ziedojumiem, ko vāca maznodrošinātajiem un vientuļajiem cilvēkiem, kā arī tautas nama labiekārtošanai. Mazajā zālē varēja aplūkot pašu kolcenieču sarūpēto rokdarbu izstādi — adījumus, izšuvumus, pašu darinātas rotas lietas, austus linu dvieļus, turklāt rokdarbus varēja arī iegādāties.

Lielā zāle koncerta apmeklētājus sagaidīja ar uguntiņās mirdzošām eglītēm un svētku noskaņu, kuras radīšanā daudz pūļu bija pielikuši vakara veidotāji. Vadītāji, kolceniece Iveta Rēriha un Līvu fonda pārstāvis Dāvis Stalts, klātesošos svētku gaisotnē ievadīja ar Maijas Laukmanes dzejas rindām no viņas tikko iznākušā dzejas krājuma «Šīpuse», kā arī pieteica Kolkas mūzikas skolas vokālo ansambli (vadītāja Inora Sproģe). Jauniešu izpildījumā dziesma «Ziemassvētku vakars» sniedza vajadzīgo emocionālo noskaņu, ko turpināja Kolkas pagasta jauktais koris (vadītāja Evita Ernštreite) ar garīgas ievirzes Ziemassvētku dziesmām. Koklētājas Dzintras Tauniņas vadībā atskaņoja latviešu tautas dziesmu «Lēni, lēni Dieviņš brauca» un muzicēja kopā arī ar solistiem Andu Kostandu (vijoles solo Pahelbela «Kanonā») un Matīsu Stīpnieku tradicionālajā Ziemassvētku skaņdarbā «Mazais bundzinieks». Matīss savas uzteicamās iemaņas sitaminstrumentu klasē (skolotājs Viesturs Rērihs) pierādīja arī Dmitrija Šostakoviča «Spāņu dejā». Varbūt Kolkā veidojas jauns talants, līdzīgs visā valstī pazīstamajam Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sitaminstrumentu grupas mūziķim Rihardam Zaļupem? Skatītāju prātus filozofiskākās pārdomās ievirzīja komponists Raimonds Tigulis, ar savu mūziku papildinot dzejnieka Imanta Ziedoņa lasīto epifāniju «Dziediet».

To, ka lībiskās kultūras tradīcijas Kolkā vēl ir dzīvas, atgādināja Kolkas pagasta lībiešu ansamblis «Laula» (vadītāja D. Tauniņa), dziedot Ziemassvētku dziesmu popūriju lībiešu un arī latviešu valodā. Apsolījumu, ka lībiskais nav tikai vēsture, bet tam ir arī attīstība, apstiprināja lībiešu jauniešu grupa, kas izveidojusi savu «lauku kapelu» «Nurmorkestõr». Prieks, ka tajā rosīgi līdzdarbojas kolcenieki Laura Pinkena (flauta) un Matīss Stīpnieks (sitaminstrumenti). «Nurmorkestõr» vadītājs ir Līvu fonda pārstāvis Jānis Mednis, visā pasaulē pazīstamā kamerorķestra «Cremerata Baltica» bijušais mūziķis. Jauniešu ansambļa skanējums un profesionālā varēšana ir drošās rokās.

Emocionāli un garīgi piepildīto Ziemassvētku koncertu noslēdza pagasta jauktais koris, kura muzicēšanas prieks un degsme par darīto neatstāja klausītājus vienaldzīgus. Klātesošie ar patiesu interesi bija sekojuši līdzi burvīgajām mūzikas skaņām un palika gandarīti par sava ciema ļaužu profesionālo muzicēšanu. To apstiprināja arī novada domes izpilddirektors Elmārs Pēterhofs, kas koncerta noslēgumā uzslavēja kolceniekus, teikdams, ka tik lieliski pašdarbnieki ļauj lepoties ne tikai Dundagas novadam, tie darītu godu ikvienam Latvijas novadam. Arī koncerta mērķi — labdarību — izdevās sasniegt, kolcenieki izrādījās atsaucīgi. Tā turpināt!

Varam pieteikt jau nākamo pasākumu Kolkas tautas namā. 2010. gada janvārī te notiks dzejnieces Maijas Laukmanes grāmatas «Šīpuse» atvēršanas svētki. Grāmata ir veltījums Kurzemei un Lībiešu krastam. M. Laukmanes dzeju grāmatā papildina fotomākslinieka Daiņa Kārkluvalka fotoattēli. Visi laipni gaidīti.

Baiba Šuvcāne

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.01.04.labdaribas_koncerts.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki