Pateicība

Ģipkas ev. lut. draudze no sirds pateicas Dundagas jauktajam korim un diriģentei Sandrai Lielansei par skaistajām dziesmām, labo dziedāšanu un sirds siltumu, ko dāvājāt Ziemassvētkos Ģipkas baznīcā!

Valdis Rande, Ģipkas ev. lut. draudzes priekšnieks

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.01.11.pateiciba.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki