Afiša 2010. gada janvārim un februārim

22. I Kolkas tautas nama mazajā zālē pensionāru padomes un ansambļa «Sarma» atpūtas vakars.

30. un 31. I Kolkas mūzikas skolas audzēkņi Matīss Stīpnieks (sitaminstrumenti) un Matīss Pētersons (eifonijs)(pedagogs Viesturs Rērihs, koncertmeistare Evita Ernštreite) un Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēknis Dzintars Pētersons piedalīsies XV Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā (pedagogs Jānis Cirvelis, koncertmeistare Dace Šmite).

4. II plkst. 13.00 pilī dokumentāla filma par Afganistānu. Tikšanās ar aculieciniekiem Sandiju Semjonovu, Ati Klimoviču un Egīlu Helmani un diskusija «Latviešu karavīrs Afganistānā». Ieeja brīva.

5. II Tūrisma izstādē «Balttour 2010» Rīgā, Ķīpsalas hallē, muzicēs Kolkas koklētāju kvintets Dzintras Tauniņas vadībā.

6. II Dundagas un Kolkas jauktie kori piedalīsies gadskārtējā koru sadraudzības koncertā Laucienā.

12. II Valentīndiena vidusskolā.

13. II Kolkas tautas namā tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani, grāmatas «Šīpuse» atvēršanas svētki. Grāmata ar Daiņa Kārkluvalka foto — veltījums Kurzemei un lībiešu krastam. Fragmenti no Māras Zirnītes dokumentālās filmas «Aizslēgtais krasts». Noslēgumā balle.

13. II plkst. 18.00 pilī Dundagas amatierteātra izrāde «Aijā, žūžū, bērns kā lācis».

13. II plkst. 21.00 pilī Valentīndienas balle.

17. II Kultūras darbinieku diena Talsos.

19. II pilī Dundagas amatieru teātra dzejas uzveduma «Sibillas diena» pirmizrāde. Piedalās Kolkas senās mūzikas kvartets. Ieeja ar ielūgumiem.

20. II plkst. 19.00 pilī muzicēs bijušie un pašreizējie Dundagas muzikanti.

26. II Pārnovadu improvizācijas teātra sporta turnīrs Dundagā.

27. II Dundagas amatierteātris ar izrādi «Aijā, žūžū, bērns kā lācis» viesosies Valdemārpilī.

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.01.21.afisa_2010._gada_janvarim_un_februarim.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki