Atvieglojumi veselības aprūpē

Ziņojam par atvieglojumiem un to pieÅ¡Ä·irÅ¡anas kārtÄ«bu veselÄ«bas aprÅ«pes saņemÅ¡anai ar 100 % vai 50 % atlaidi, ja ienākumi ir mazāki par Ls 120 vai 150 mēnesÄ«.

No 30. I spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumos, kas paredz paplašināt iedzīvotāju loku, kas ir atbrīvoti no pacientu iemaksām un citiem līdzmaksājumiem, saņemot ārstēšanu.

No pacientu iemaksām pilnā apmērā ir atbrÄ«voti iedzÄ«votāji un viņu Ä£imenes locekļi, kuru ienākumi uz katru Ä£imenes locekli pēdējo 3 mēneÅ¡u laikā nepārsniedz Ls 120 mēnesÄ«. Savukārt iedzÄ«votājiem, kuru ienākumi ir lÄ«dz Ls 150 mēnesÄ«, sedz 50 % pacienta iemaksas un lÄ«dzmaksājumu par vienā stacionēšanās reizē veiktu Ä·irurÄ£isku operāciju, kas nepārsniedz Ls 15. IedzÄ«votāji, kuru ienākumu lÄ«menis pēdējo 3 mēneÅ¡u laikā nepārsniedz 120 latus mēnesÄ«, kā arÄ« jau esoÅ¡ie trÅ«cÄ«gie pacienti no februāra var saņemt valsts apmaksātus kompensējamos medikamentus ar 100% atlaidi, vairs nekrājot čekus, lai sasniegtu Ls 50 robežu par jau veiktajiem maksājumiem par zālēm, kā tas bija lÄ«dz Å¡im.

Lai saņemtu valsts apmaksātu veselības aprūpi, iedzīvotājiem, dodoties pie ārsta vai ārstējoties slimnīcā, būs jāuzrāda pašvaldības, kuras teritorijā ģimene (persona) deklarējusi savu dzīvesvietu, Sociālā dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina attiecīgo personu tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus vai kompensējamās zāles.

Pašvaldības Sociālais dienests izsniedz izziņu darbspējīgām personām uz 3 mēnešiem un darbnespējīgām personām — uz 6 mēnešiem.

Lēmumu par ģimenes (personas) ienākumu atbilstību noteiktajam ienākumu līmenim (Ls 120 vai 150) atvieglojumu saņemšanai veselības aprūpē Sociālais dienests pieņem, ņemot vērā normatīvajos aktos jau noteikto kārtību par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

Lai izziņu saņemšanu vienkāršotu gan pacientiem, gan pašvaldību sociālajiem darbiniekiem un izvairītos no liela iedzīvotāju pieplūduma atvieglojumu darbības sākuma posmā, Veselības ministrija aicina katru pašvaldību piemērot tur jau esošo sistēmu maznodrošināto statusa noteikšanai, attiecīgi izziņā atzīmējot: «pacientu iemaksa un kompensējamās zāles bezmaksas», ja personas (ģimenes) ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz Ls 120 mēnesī; «pacientu iemaksa ar 50% atlaidi», ja personas (ģimenes) ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz Ls 150 latu mēnesī.

Katra pašvaldība šo noteikumu izpildi var risināt individuāli, ņemot vērā savas iespējas un jau esošo palīdzības organizāciju maznodrošinātajiem. Šādi atvieglojumi ir būtiski arī pašvaldības līdzekļu ekonomijai, jo tās bieži iedzīvotājiem finansiālu palīdz gan ārstēšanās apmaksai, gan kompensējamo zāļu iegādei.

Egita Pole, Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, tālr. 67876008

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.02.10.atvieglojumi_veselibas_aprupe.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki