Sociālie pakalpojumi, to plānošana un organizēšana

Šāds seminārs 11. III notiks Kuldīgas pilsētas domes telpās (Pilsētas laukums 4, Kuldīga, 2. stāvs, «Mārtiņzāle») projektā «Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Kurzemes plānošanas reģionā».

Seminārā «Sociālie pakalpojumi, to plānošana un organizēšana» ir aicināti piedalīties sociālo pakalpojumu pārvalžu pārstāvji un pašvaldību attīstības plānotāji. Tajā iepazīstinās ar pētījumu par stāvokli Kurzemes plānošanas reģionā sociālo pakalpojumu jomā, kā arī ārvalstu eksperti informēs par sociālo pakalpojumu jomas darbību Dānijā un dalīsies savā plānošanas pieredzē.

Projekta «Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Kurzemes plānošanas reģionā» mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu sistēmas attīstību. Projektu ieviešot, nodrošinās sociālo pakalpojumu jomas organizēšanu un attīstības plānošanu reģionālā griezumā, kā arī cels sociālo pakalpojumu jomā strādājošo kapacitāti. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts rosīgi uzsācies 2009. gada septembrī. Rīkojot atklātu konkursu, ir noslēgts līgums ar SIA «NK Konsultāciju birojs» par dokumenta «Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma 2011.–2018. gadam» izstrādi. Līdz martam notika aktīvs darbs ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem reģionā. Eksperti novērtēja iestāžu infrastruktūras stāvokli, anketēja sociālo pakalpojumu klientus, kā arī detalizēti vāca datus par sociālo pakalpojumu sniedzējiem Kurzemes plānošanas reģionā. Sociālo pakalpojumu jomā strādājošos aicinām piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos. 14. I tika apmeklēta Jelgavas sociālo lietu pārvalde, 19. II notika brauciens uz Limbažu Sociālo pakalpojumu centru. 19. III ir plānots pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras SOS bērnu centru.

Vairāk par 11. III semināru (darba kārtība un dalībnieka anketa) un pieredzes apmaiņas braucieniem atrodams interneta adresē www.kurzemesregions.lv vai nosūtot pieprasījumu uz zanda.zeidaka@kurzemesregions.lv.

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.03.08.socialie_pakalpojumi.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki