Vecāku dienā

3. III Lielā skola rīkoja Vecāku dienu. Tas nozīmēja, ka vecākiem bija iespēja piedalīties 4 atklātajās stundās un pēc tam apgūt ko no e-apmācības. Par skolā pieredzēto labprāt dalījās Gunita Tropiņa.

Tā kā man Lielajā skolā mācās divi bērni — Edijs (9.klase) un Evita (8.klase) — bija grūti izšķirties, uz kuru klasi iet.

Rīts pienāca ar satraukumu un izšķiršanos. Pirmā stunda, ko apmeklēju bija

ģeogrāfija pie skolotājas Valdas Paremas. Mēs mācījāmies par Eiropas valstīm. Pāris zēnu šajā stundā bija neuzmanīgi, nesekoja līdzi. Tas nedaudz traucēja stundu. Taču pārsteidzoši, ka tad, kad skolotāja sāka uzdot jautājumus, viņi atbildēja pirmie. Otrā stunda — ķīmija pie skolotājas Nices Jankovskas. Man ļoti patika šī klases telpa. Ar interesi vēroju eksperimentus un sapratu, ka man aizmirsušās ķīmisko vielu formulas, tādēļ novērtēju, ka reakciju vienādojumi tika rakstīti uz tāfeles. Stundas beigās, kad bija jāveic reakciju vienādojumu atrisināšana, man veicās labi. Tālāk biju domājusi apmeklēt literatūru un ģeometriju, bet līdz ģeometrijai netiku. Sākās literatūras stundas pie skolotājas Mārītes Pēterhofas. Jau ar pirmajām minūtēm biju aizkustināta. Paldies meitenēm par mājas darbu — «Mans dzejoļu krājums», par drosmi, par prasmi pamatot savu izvēli. Tad sekoja darbs izveidot dzejoli dadaistu garā. Strādāju kopā ar Gati, un mums tapa dzejolis «Bibliotēka». Ar to sarunas par dzeju nebeidzās, tās turpinājās līdz pat otrās stundas beigām.

Bija vērts nākt uz atklātajām stundām un e-apmācību, jo tās parādīja man daudz jauna. Man kā mammai šķiet — tā bija liela savstarpēja uzticēšanās. Gandarī tas, ka bērni par šo dienu nenoklusēja un neteica: «Mamm, būs Vecāku diena, bet tu nenāc». Gribas ticēt, ka šī iespēja bija būtiska ne tikai man, bet arī viņiem.

Paldies skolotājiem!

Uzklausīja Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.03.09.vecaku_diena.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki