Žetonu vakars

Dunoņa, kņada, zoļu un pakavu klaboņa… Soļi — lieli un mazi, sīki un smalki, bet tieši 12. martā plkst. 18.00 Dundagas vidusskolā ieklaudzējās divpadsmito klašu skolēnu soļi. Tie ir tik dažādi, bet tajā pašā laikā tos vieno Dundagas vidusskola — mūsu soļu pamats un armatūra, kurā esam atstājuši ievērības cienīgas pēdas.

«Mums skaidri ir zināms mērķis un mēs uz to ejam,» tieši šie mūziķa Gustavo dziesmas vārdi kalpoja par iedvesmas mūzu Žetonvakaram un, iespējams, arī turpmākajai dzīvei. Tā kā 12 gadi ir ilgs laiks, mums bija ļoti daudz atmiņu, piedzīvojumu, atziņu un kā gudrs skolotājs mums līdzi nāca arī rūgtā pieredze, kas darbojas kā virzītājspēks uz mūsu nākotnes mērķiem.

Pasākumā valdīja nepiespiesta gaisotne, kurā ik pa brīdim ieskanējās sirsnīgi smiekli, kas iekvēlināja acis un sasildīja sirdis.

Mēs novēlam, lai mūsu sirds siltums paliek ne tikai to cilvēku dvēselēs, kas bija atnākuši uz pasākumu, bet virmo visās Dundagas ielās un dundadznieku sejās!

Laura Roze, Diamanta Duplave

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.03.12.zetonu_vakars.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki