Nekustamā īpašuma nodoklis

Likums «Par nekustamā īpašuma nodokli» noteic, ka minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums pašvaldībā ir Ls 5. Neizsūtām nodokļa maksāšanas paziņojumu īpašniekiem, kuriem nodoklis par zemes īpašumu ir mazāks par Ls 5, kamēr vēl nav aprēķināms nodoklis par ēkām.

Parasti tie ir dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu mājās un mazdārziņu īpašnieki.

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.03.24.nin.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki