Writing /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/data/meta/arhivs/vecas_zinas/2010/2010.03.25.pieminai_un_nakotnei.meta failed
Unable to save metadata file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.

Piemiņai un nākotnei

25. III piemiņas brīdī pie Šķeltā akmens pulcējās ap 50 cilvēku.

Deputāte Smaida Šnikvalde atgādināja, ka 1949. gada 25. III izšķīra daudzas ģimenes, sodīja cilvēkus bez tiesas. Viņa uzsvēra, ka šī ir arī satikšanās diena atmiņās un pārdomu laiks, kā dzīvot tālāk, jo pašlaik no Latvijas cilvēki dodas projām labprātīgi tāpēc, lai varētu izdzīvot. Kā lai aicinām viņus atgriezties?

Domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Pirvits rosināja sanākušos stāstīt atmiņas bērniem un mazbērniem.

«Sendienas» dziedāja patriotiskas dziesmas, saksofonu spēlēja Artūrs Šnikvalds, Agras Dages dzeju runāja vidusskolnieces Agnese Neparte, Sabīne Freiverte un Guna Puršele.

Pēc tam koncerts — piemiņas pasākuma turpinājums pilī — gudri iedzīvināja šīs dienas dziļāko jēgu — caur pagātni, sāpēm uz tagadni un nākotni. Īstenībā jau zudušais, esošais un topošais pastāv vienlaikus. To palīdz izprast un izjust mākslinieciskā jaunrade. Šajā reizē — Jāņa Medņa un Raimonda Tiguļa kopdarbs, foto un mūzikas albums «Zaļš. Balts. Zils», kas beidzot ir skatāms un klausāms arī Dundagā, un būs pieejams līdz pat 7. VI, filmas «Burinieku gadsimts» (scenārija autore Dženeta Marinska) un «Aizslēgtais krasts» (Māra Zirnīte) — saviļņojoši stāsti par cilvēku likteņiem Ziemeļkurzemes piekrastē 19. un 20. gs., spēcīgs Kolkas ansambļu «Laula» dziesmu skanējums. Sveicienus no «Nurmorkestõr» un Līvu fonda sūtīja J. Mednis. Viņš arī rādīja fragmentus no filmas, kurā uzņemta šajā gadā notikusī lībiešu valodas nometne.

Piemiņas diena šogad izskanēja vairāk piepildīti nekā citus gadus, jo kopā bija abu pagastu ļaudis, priekšnesumus sniedza savējie, līdztekus sirmgalvjiem bija arī vidējās un jaunās paaudzes dundadznieki un kolcinieki.

Paldies visiem rīkotājiem un dalībniekiem!

Diāna Siliņa un Alnis Auziņš

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.03.25.pieminai_un_nakotnei.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki