Par Ziemeļkurzemes piekrastes attīstību

19. IV plkst. 14.00 Dundagas pilī Reģionālais vides centrs (REC Latvija) sadarbībā ar Latvijas Universitāti rīko semināru un diskusiju. Aicinātas piedalīties Ziemeļkurzemes piekrastes pašvaldības, valsts iestāžu reģionālās struktūras, skolas un citi interesenti.

Semināra un diskusijas nolūks ir uzlabot vides politiku, sekmēt iesaistīto pušu sadarbību. Paredzēts aplūkot šādus jautājumus:

  • vai novadu (pagastu) spēkā esoÅ¡ajos attÄ«stÄ«bas plānos piekrastei ir atvēlēta pietiekama vieta;
  • kādi instrumenti nodroÅ¡ina piekrastes ilgtspējÄ«gu attÄ«stÄ«bu un kādi vēl nepiecieÅ¡ami;
  • kādi sadarbÄ«bas veidi vislabāk var veicināt piekrastes attÄ«stÄ«bu.

Vairāk uzzināms www.reclatvija.lv vai pa telefonu 26551438. Lūdzam ziņot par dalību diskusijā projekta koordinatorei Aijai Rantiņai pa e-pastu projekti@reclatvija.lv līdz 16. IV plkst. 16:00.

Ērika Lagzdiņa, REC Latvija biroja direktore

Pilns uzaicinājuma teksts (PDF 183 kB)

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.04.14.piekrastes_attistiba.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki