Platību maksājumu iesniegumus — elektroniski!

Jau no 12. IV Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (RLP) klienti var saņemt informatīvo materiālu par 2010. gada platību maksājumiem, iesniegumu veidlapas, kā arī lauku bloku kartes. Līdz 17.V jāiesniedz aizpildīti Platību maksājumu iesniegumi un lauku bloku kartes.

Aicinu platību maksājumu pieteikumus iesniegt elektroniski, izmantojot Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) priekšrocības. Galvenās priekšrocības ir šādas:

  • iespēja pieteikties maksājumiem, kā arī veikt vajadzīgos labojumus, papildinājumus un iesniegt tos, neizejot no mājas jebkurā pieejamā laikā;
  • sistēma brīdinās lietotāju par pieļautajām kļūdām, kā arī nosūtīs atgādinājumu par pieteikuma iesniegšanas termiņa beigu tuvošanos;
  • turpmākajos gados iesniegumu aizpildīt būs vieglāk, jo varēs nokopēt iepriekšējā gada iesniegumu, atliks tikai to aktualizēt;
  • iespēja sekot līdzi iesnieguma administrēšanai;
  • izdrukāt un saglabāt iesnieguma un karšu kopijas;
  • izlasīt un saglabāt no Lauku atbalsta dienesta (LAD) saņemtās un uz LAD sūtītās vēstules;
  • redzēt gan iepriekšējo gadu izmaksātās atbalsta summas, gan kārtējā gada apstiprinātos un izmaksātos maksājumus;
  • ātrāka iesnieguma administrēšana un atbalsta saņemšana.

Lai sāktu lietot EPS, klientam jānoslēdz līgums ar Pārvaldi. Līgumu var saņemt un aizpildīt Pārvaldē vai izdrukāt no LAD mājas lapas. Tas jāaizpilda divos eksemplāros, jāparaksta un jānosūta Pārvaldei. Uz e-pasta adresi klientam nosūtīs lietotāja vārdu, kā arī sākotnējo paroli. Pretendenta rīcībā jābūt datoram ar interneta pieslēgumu. Ja tā nav, tad aicinu griezties Pārvaldē, kurā klientiem ir pieejami divi datori, pie kuriem var aizpildīt un iesniegt platību maksājumu iesniegumu elektroniski un saņemt vajadzīgās konsultācijas EPS lietošanai.

Juzefa Kļava, Ziemeļkurzemes RLP vadītāja

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.04.21.platibu_maksajumi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki