Piekrastes attīstībai

19. IV plkst. 14.00 Dundagas pilī Reģionālais vides centrs (REC Latvija) kopā ar Latvijas Universitāti rīkoja semināru un diskusiju «Piekrastes ilgtspējīga attīstība un sadarbība», kas ir viena no projekta «Vides komunikācijas instrumenti vides politikas integrācijai» (2009 – 2010) aktivitāte.

Tajā piedalījās vairāk nekā divdesmit interesentu, pārsvarā Latvijas meža dienesta darbinieki, arī Dundagas un Ventspils pašvaldību, vides aizsardzības, nevalstisko organizāciju, Dundagas vidusskolas pārstāvji, iedzīvotāji un paši Latvijas Universitātes (LU) pētnieki Ērika Lagzdiņa, Jānis Kauliņš un Alda Ozola.

Ē. Lagzdiņa īsumā iepazīstināja ar projekta mērķi — veidot un veicināt sadarbību starp dažādiem sektoriem, piemēram, pašvaldību un valsts struktūrām, pašvaldību un iedzīvotājiem, lai uzlabotu pārvaldību. Projektā pētnieki analizē dokumentus, intervē cilvēkus, rīko diskusijas un seminārus. Kad izpēte būs galā, viņi izstrādās un iesniegs ministrijās vadlīnijas. Ē. Lagzdiņa norādīja, ka šī semināra mērķis ir rosināt sadarbību, viedokļu un pieredzes apmaiņu, diskusiju par vides jautājumiem Ziemeļkurzemes piekrastē.

J. Kauliņš analizēja vairāku pagastu un biedrību stratēģiskos plānus, norādot uz tajos atspoguļotām piekrastes aktualitātēm. A. Ozola rosināja diskutēt par dažādām sadarbības formām.

Seminārs izdevās interesants, klātesošie bija atvērti sarunām un labprāt dalījās pieredzē.

Ko tas devis mūsu pašvaldībai, jautāju novada domes Attīstības nodaļas vadītājai Guntai Abajai. Viņa atzina, ka plānošanā vērojamas izmaiņas un Latvijas likumi no tām atpaliek. «Taču arī mums būs jāmaina savi plānošanas dokumenti. Būs jāizstrādā stratēģiskais plāns, kurā attīstības procesu vajadzēs raksturot ar izmērāmiem rādītājiem, skaidri pasakot, ko un kādā laikā un apjomā vēlamies sasniegt. Šis projekts rāda, kā to izdarīt», sacīja G. Abaja. Viņa piebilda, ka pārējais projektā saistīts ar dažādu institūciju, iedzīvotāju, uzņēmēju saziņas problēmu risināšanu.

Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.04.22.piekraste.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki