Viss vienkāršais ir skaists

Trīs no Rudītes gatavotajiem tauriņiem.

Ik pārgadu Talsos notiek /pirmsskolas/ izglītības iestāžu skolotāju konference. Šogad tās tēma bija «Mūzika caur maņām: muzicēšana kā intelektuālo spēju attīstītāja» un tajā vienu no skolotāju darba grupām — Jaunrades deju — vadīja Rudīte Baļķīte. Viņa atskatījās uz pēdējos gados paveikto un pastāstīja par konferenci.

Bērnudārzā «Kurzemīte» 12 gadus esmu nostrādājusi par audzinātāju, bet pēdējos 10 — par mūzikas skolotāju. Šajā laikā ir iedibināts jauno talantu konkurss «Dunduriņš», kas šogad svinēja 9. jubileju. Ansamblis «Gudrinieki» pagājušajā gadā atzīmēja apaļu 5 gadu pastāvēšanu, un šajā dzimšanas dienā mazie dziedātāji uzstājās 50. reizi. Esam iestudējušas nelielas ludziņas: reizēm tikai skolotājas, citkārt esam to darījušas kopā ar bērniem, dažreiz sagatavojušas tikai bērnus lomām. Arī šogad uz Pils dienu top iestudējums, kurā piedalīsies skolotājas kopā ar bērniem.

Nav gatavu materiālu darbam, tāpēc ļoti daudz pašai jāizdomā, jārada. Katram ir sava darba rozīnītes: manējās ir ritms un jaunrades deja.

Man bija liels gods rādīt citiem kolēģiem to, ko esmu radījusi. Par to paldies saku bijušā rajona /pirmsskolas/ mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājai Baibai Bricei, kas bija novērtējusi, ka man ir, ar ko padalīties. Viņas sakārtotajā grāmatā «Pirkstiņu rotaļas» publicētas arī 2 manas dziesmiņas.

Divas reizes manis vadītajās nodarbībās ciemojās rajona mūzikas skolotāji. Viņi tās vēroja, analizēja un vērtēja. Pagājušogad rādīju savas jaunrades dejas, tās kolēģēm bija spilgti palikušas atmiņā. Kad esam braukuši uz atklātajām nodarbībām citviet, vienmēr esam vedušas līdzi «ciema kukuli» — kādu savu radošo darbu. Braucam ne tikai saņemt, bet arī dalīties.

Uz darba grupām konferencē bija jāpierakstās no rīta, darbs sākās ap pusdienlaiku. Biju patīkami pārsteigta un arī nedaudz apjukusi, jo man ierādītā telpa bija pilna — tur bija sapulcējušies vairāk nekā 20 cilvēku. Piedāvāju kolēģiem 3 dejas, ko izdejojām soli pa solim. Ieteicu, kam jāpievērš uzmanība, kā vieglāk bērniem to iemācīt. Vienā dejā rādīju, kā veidot mazu priekšnesumu: tā sākas ar pirkstiņu rotaļu, tad ir pati deja, pēc tam skaists nobeigums. Tā kā šogad rajona bērnudārzu tēma bija «Skaņu rīki», un mūsu bērni kopā ar vecākiem tiešām tos bija gatavojuši, pastāstīju un parādīju, kā ar šiem rīkiem bagātināt deju. Tāpat dalījos pieredzē, kā viena dziesma izmantojama 3 gadalaikos: rudenī «Lido, lido, lapiņa!», ziemā «Lido, lido, pārsliņa!», bet pavasarī — «Lido, lido, taurenīt!». Bērni tādējādi nostiprina savas iemaņas un prasmes, jūtas drošāki. Lai deju padarītu krāšņāku, izmantoju sažāvētas lapiņas, papīra pārsliņas un kreppapīra taurenīšus. Pamatā ir ausu tīrāmais kociņš, kam rudenī pieliek lapiņu, ziemā — pārsliņu, bet pavasarī — tauriņu. 10 gadus strādājot, esmu sapratusi, ka ar visvienkāršākajiem paņēmieniem var iegūt prieku. Nevajag neko sarežģīt: viss vienkāršais ir skaists.

Nu, lÅ«k, arÄ« mÅ«su darba grupai bija jāsagatavo priekÅ¡nesums, ko rādÄ«t citiem. Izvēlējāmies pavasarÄ«gu sveicienu visiem konferences dalÄ«bniekiem — deju «Lido, lido, taurenÄ«t!». Izmantojām manis gatavotos taureņus, ko biju paņēmusi lÄ«dzi. Darba laikā aicināju visus iemācÄ«ties arÄ« dziesmai vārdus. Cik labi, ka tā izdarÄ«jām! Kad bija jāuzstājas, izrādÄ«jās, ka apskaņoÅ¡anas tehnika jau aiznesta un operators arÄ« gabalā… Kāpām uz skatuves, paÅ¡i dziedājām un dejojām. Pēc uzstāšanās bija vērojama liela interese par mÅ«su priekÅ¡nesumu, tas bija paticis.

Mani priecēja, ka kolēģi atzinīgi novērtēja un vēlas savā darbā izmantot to, ko konferencē piedāvāju. Uzskatu — ikkatrs audzinātājs var izvēlēties jebkuru dziesmu un iemācīt bērniem dejas priekšnesumu, ja vien viņš to grib darīt.

Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.04.22.rudite.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki