Jaunumi ūdensprojektā

Lai arī pārdzīvojām dižu sniegu un aukstumu, darbi ūdensprojektā šoziem turpinājās līdz martam. Kas paveikts?

Ir uzbūvētas atdzelžošanas staciju ēkas Dundagā un Jaundundagā. Tagad ēkās noris iekštelpu un ārsienu apdares darbi, speciālisti pārbauda uzbūvētos dzeramā ūdens uzglabāšanas baseinus un novērš atklātās nepilnības. Tuvākajā laikā ēkās sāks ierīkot elektroinstalāciju un ventilāciju, uzstādīt ūdensapgādes caurules un atdzelžošanas iekārtas. Pašā gada sākumā Jaundundagā uzstādīja kompaktu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kas varētu sākt darboties maija beigās. Tāpat ziemā iztukšoja vecos dūņu laukus Dundagas notekūdeņu attīrīšanas stacijā, lai vasarā varētu būvēt jaunus izmantoto notekūdeņu attīrīšanas dūņu uzglabāšanas laukumus.

Aicinu dundadzniekus, gar kuru īpašumiem izbūvēti jaunie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, interesēties, kā tiem pieslēgties.

Tāpat gribu atgādināt, ka iedzīvotājiem, kuru dzīvokļos uzstādīti ūdens skaitītāji, tie ik pa laikam jāpārbauda (četri gadi no uzstādīšanas dienas pēc MK noteikumiem) vai arī to vietā jāuzstāda jauni, pārbaudīti skaitītāji.

Guntis Kārklevalks

Dundagas pagasta padome
You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.04.22.udensprojekts.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki