Kultūras projektu konkurss Kurzemē

Projektu konkursā aicinātas piedalīties juridiskas personas, kas no 2010. gada oktobra līdz 2011. gada oktobrim plāno kultūras projektus Kurzemē.

Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu nozīmīgiem kultūras projektiem, kas uztur līdzsvarota, daudzveidīga un kvalitatīva kultūras procesa attīstību, saglabā un stiprina savdabīgās, tikai Kurzemes kultūrvidei raksturīgās iezīmes un attīstības potenciālu, kā arī nodrošina kultūras pieejamību ikvienam iedzīvotājam.

Mērķa sasniegšanai ir noteikti šādi uzdevumi:

  • Kurzemē kultūras nozarē strādājošo tālākizglītība un profesionālās kvalitātes paaugstināšana;
  • starpnozaru (vismaz 3 nozares) projektu īstenošana, veicinot kultūras nozīmi dažādu sociālekonomisku procesu nodrošināšanā;
  • bezmaksas pasākumu un aktivitāšu rīkošana bērniem, ģimenēm, sociāli mazaizsargātām personām, nodrošinot tiesības uz kultūras pieejamību un veicinot iedzīvotāju radošo attīstību;
  • kultūrvēsturiskā (materiālā un nemateriālā) mantojuma popularizēšana, saglabāšana, aizsardzība, izpēte un pieejamība, veicinot Kurzemes kultūrvides attīstības ilgtspēju.

Programmas projektu konkursā sadalāmais finansējums ir Ls 30 000.

Administrētājs ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūras pārvalde», Rožu laukums, Liepāja LV-3401, tel. 63483938, www.liepaja2014.lv, atbildīgā — Krista Kalnarāja, epasts: krista.kalnaraja@dome.liepaja.lv.

Projektu pieteikumi no 2010. gada 26. aprīļa līdz 2010. gada 21. maijam plkst. 12.00 personīgi jāiesniedz Kultūras pārvaldē vai jānosūta pa pastu (Kultūras pārvaldei projekts jāsaņem konkursam noteiktajā laikā!).

Papildu ziņas, projekta nolikums un veidlapa.

Par citām norisēm kultūras nozarē lasiet www.kkf.lv .

Baiba Kūma, Kurzemes plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centra klientu konsultante, tel. 63807276, 29190998

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.04.23.kulturas_projekti.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki