Writing /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/data/meta/arhivs/vecas_zinas/2010/2010.04.26.talka.meta failed
Unable to save metadata file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.

Lielajā talkā

Mūsu pusē Lielā talka notika teju trīs nedēļas.

Andris Kojro, Dundagas pagasta Saimnieciskā dienesta vadītājs:

— Sākām strādāt no 6. IV, bažījoties, ka noteiktajā sestdienā, 24. IV, var būt slikti laika apstākļi. Simt latu stipendiāti sakopa ceļmalas, reizē jau šķirojot plastmasu un stiklu: no Valpenes, Sabdagām, Nevejas, Vīdales, Pāces un Kaļķu puses līdz «Baltajai skolai».

Savācām atkritumus, pārsvarā papīrus un plastmasu no kapiem: no Sabdagu, Anstrupes, Pāces, Jaundundagas, Alakstes, Kaļķu un Pareizticīgo kapiem. Saposām Valpenes piramīdu un Liepniekvalka alas. Simtlatnieki apzāģēja kokus.

Talkoja arī iestādes. Īpaši jāuzteic vidusskola: 8. līdz 10. klases audzēkņi kopš 20. IV strādāja abu vidusskolas ēku apkaimē, dīķmalā, laukumā pie pils un pils parkā. Kā parasti rosīgi bija Dundagas Veselības centra darbinieki, kas sakopa dīķmalu no Pāces kapu puses.

Piejūras ciemos uz talku īpaši aicinājām ar plakātiem.

Visu drazu saveda pie attīrīšanas iekārtām un sabēra lielajos konteineros. Pavisam savācām ap 700 līdz 800 maisu jeb 14 kubikmetru. Atkritumi līdz trešdienai jānogādā poligonā. Degvielas izdevumus sedza pašvaldība. Valsts piešķīra tikai simt litru maisus.

Pavisam pagastā trīs nedēļās piedalījās vairāk nekā 300 cilvēku.

Pamanījām dažas nelielas nelegālas izgāztuves, bet kopumā atkritumu daudzums šķiet samazinājies. Varbūt krīzes ietekmē?

Joprojām aicinām māju īpašniekus uzturēt kārtībā savu teritoriju. Varbūt ar laiku tiešām lielu talku nemaz nevajadzēs.

Ilmārs Gleglu, Kolkas pagasta Saimnieciskā dienesta vadītājs:

— Ceturtdien, 20. IV, krietni pastrādāja pamatskolas saime. Audzēkņi un skolotāji sakopa jūrmalu no Ēvažiem līdz Vaides ciemam, tāpat ceļmalas un dīķa apkārtni. Jāpiebilst, ka mūsu pusē visas vietas vēl liedz sakopt lielais mitrums. Piektdien savas skolas apkaimi kopa Mazirbes internātpalīgskolas ļaudis. Sestdien Dženeta Marinska un Inese Dāvidsone ar saviem dumubiedriem saposa Kolkas kapus.

Dūšīgi pastrādāja vasaras atpūtnieki, kas mēdz ciemoties Vaidē, un sakopa teritoriju no Saunaga līdz Kolkai. Vietējie iedzīvotājai, arī «simtlatnieki», talkoja Pitragā. Apmēram desmit bērnu Edgara Millera vadībā saposa Lībiešu tautas nama apkārtni. Tāpat talcinieki strādāja Košragā un Sīkraga kapos. Sīkragā talkoja arī Līvu fonda aktīvisti.

Sadarbojamies ar Slīteres nacionāla parka administrāciju (SNPA), kas no dažādām pagasta vietām uz Mazirbes konteineriem aizveda vairāk nekā 200 maisu. Trešdien savākto vedīs tālāk.

Pavisam piedalījās ap 230 talcinieku.

Par SNPA iesaistīšanos pastāstīja tā dabas aizsardzības speciāliste Andra Ratkeviča:

— 22. IV šlīternieki piedalījās ceļmalu un liedaga sakopšanas talkā no Ēvažiem līdz Kolkai. Ar Dabas aizsardzības pārvaldes transportu savācām skolēnu un brīvprātīgo pielasītos atkritumu maisus, aptuveni 4,5 kubikmetrus, un nogādājām uz lielajiem konteineriem Mazirbē.

Tāpat ar šo transportu 24. IV piekrastes ciemos savācām aptuveni 3,5 kubikmetrus atkritumu, kurus norunātās vietās bija atstājuši ciemu iedzīvotāji. Ducis Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu darbojās Dāvida pļavā, to atbrīvojot no krūmiem, lai atjaunotu īpaši aizsargājamu kukaiņu dzīvotnes.

Astoņi SNPA darbinieki un brīvprātīgie ar grābekļiem, lāpstām un zāģiem rosījās Šlīteres mežniecības pagalmā. Visiem talciniekiem tika lielā zirņu zupa — jau trešo gadu to Šlīterē vāra nacionālā parka pavasara talciniekiem.

Apkopoja Alnis Auziņš

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.04.26.talka.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki