Svētki māmiņām un ģimenēm

Kolcinieki jauki nosvinējuši Māmiņu dienu un Ģimenes svētkus.

Kolkas bērnudārzā «Rūķītis» Ģimenes svētku koncerts notika 6. V. Bērni dziedāja solo dziesmiņas pie mikrofona, citi deklamēja dzejoļus, brašie puiši izdancināja meitenes. Dāvanā māmiņām tika no mīklas bumbiņām darinātas krelles, kuras izkrāsotas bērnu mīļākajās krāsās.

9. V Māmiņu dienas koncertā uz tautas nama skatuves atkal redzējām mazos māksliniekus no bērnudārza. Skolotājas Evitas vadībā solo dziesmas dziedāja Zane, Jānis, Ričards un Anna. Bērnudārza vecākās grupas bērni, ietērpti Evitas šūdinātos tērpos, raiti izdipināja savu dejas soli, nemaz nesamulsdami skatuves spožajās gaismās.

Aizkustinoši izvērtās svētki «Rūķīša» jaunāko bērnu grupiņā 11. V. Bērni spēlēja «Putnu orķestri» ar pašu taisītiem mūzikas instrumentiem no dabas materiāliem. Vecākiem vajadzēja atminēt bērnu uzdotās mīklas par putnu dziesmām.

Aija Tarlapa, pirmsskolas iestādes «Rūķītis» vadītāja

Vairāk maija «Dundadzniekā».

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.05.13.maminam.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki