Drīkst peldēties

Informējam, ka peldvietu ūdens kvalitāte pēc izmeklētiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes paraugu ņemšanas vietā Baltijas jūras pludmalē Kolkā 2010. gada 10.maijā ir atbilstoša LR MK 2008. gada 7. jūlija noteikumu Nr. 523 «Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai» prasībām.

Peldēties atļauts.

Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste Svetlana Martinova

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.05.18.peldvietas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki