Writing /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/data/meta/arhivs/vecas_zinas/2010/2010.05.31.vides_diena.meta failed
Unable to save metadata file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.

Piektā Vides diena

28. V Kolkas pamatskolas skolēni no 1. līdz 8. klasei un viņu skolotāji pulcējās Kolkas ragā, lai būtu kopā kārtējā Vides dienā.

Tā nav viena diena gadā, kurā skolēni domā par dabu. Skola jau kopš 2000. gada darbojas Vides izglītībā. Katru gadu skolēni interesējas par kādu dabas tēmu un paveikto apkopo bukletā. Šī mācību gada tēma — «Mežs». Par to tapis jauks izdevums — «Meža ābece».

Vides dienā skolēni darbojās 6 darbnīcās, bet pēc tam katra klase rādīja savu priekšnesumu saistībā ar mežu. Skatītājiem bija, ko redzēt: spilgti atmiņā iespiedās simpātisks, balts garausis; suņu sēnes, kas rej; zāle, kas ir tāda un šitāda, bet nekad nav niecīga; čiekuri, kuru vieta sūnās, nevis krist uz micēm; lācis, kas ķer peli, un lācis, kas grib ēst tikai lācenes; vilks, mednieks, sēņotājs; mežs, kas tikko mostas.

Skolēni bija vākuši arī makulatūru, un vislabāk bija veicies Ralfam Kandim. Klases bija pildījušas dažādus uzdevumus, lai iegūtu zaļās klases titulu. To saņēma apvienotā 1. un 4. klase un 2. klase sākumskolā un 5. klase pamatskolā. Līdztekus skolēni bija piedalījušies SIA «Kolkasrags» rīkotajā zīmējumu konkursā par tēmām — «Saullēkts» un «Saulriets». Vides dienā SIA «Kolkasrgs» direktors Jānis Dambītis nosauca konkursa laureātus: Sintiju Antmani, Jāni Čači, Annu Dāvidsoni, Emīlu Galviņu, Juliānu Kevreli, Kārli un Terēzi Runčus, Artūru Runšteinu, Ditu Rūmnieci, Lāsmu Sproģi, Kristīni Stumbri, Annu Šteini, Kristīni Švaikovski. Galveno balvu saņēma Madara Otomere.

J. Dambītis parādīja arī jauno, sarkano krekliņu, kas ražots Latvijā un kura uzraksts «Kolka» arī izšūts tepat, mūsu zemītē. Tādi krekli būs Kolkas mūzikas skolas pūtēju orķestrim.

SIA «Kolkasrags» direktors sacīja lielu paldies Inorai Sproģei un Dzintrai Tauniņai, kuras kopā ar mūzikas skolas jaunāko klašu ansambli ieskandināja Vides dienu, Ilmāram Gleglu un Aigaram Keheram, kas bija rūpējušies par Kolkas raga sakopšanu, Lailai Pabērzai par akmentiņiem ar rūnām, Kolkas pamatskolas direktorei Antrai Laukšteinei, ekoskolas vadītājai Aigai Ūdrei, skolotājām un visiem skaisto zīmējumu autoriem.

Diānas Siliņas teksts, Ineses Dāvidsones foto

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.05.31.vides_diena.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki