Apmācības meža īpašniekiem

4. augustā plkst. 9.00 Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā 21a notiks bezmaksas apmācības par meža koksnes resursiem un to apsaimniekošanu un par jaunaudžu kopšanu.

Tuvākas ziņas un pieteikšanās pa mobilo tālruni 29103658 pie Sigitas Vaivades. Pieteikties līdz 2. augustam.

Apmācības rīko SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» un Valsts meža dienests.

Lektori:

  • Jānis Iesalnieks, Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības virsmežzinis, izdevuma «Jaunaudzes kopt ir izdevīgi» autors;
  • Sigita Vaivade, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Ziemeļkurzemes nodaļas vadītāja.

Apmācības iesakāmas zemju īpašniekiem, kas 2010. un 2011. gadā īsteno projektus «Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana» un «Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana»!

Laiks Stundu skaits Saturs Lektors
9.00–11.00 2,5 Meža koksnes resursi Latvijā, to izmantošana. Meža politika (normatīvie akti, iestādes). Meža atjaunošana, kopšana, galveno un kopšanas ciršu veikšanas nosacījumi. Jaunaudžu kopšana, tās nepieciešamība, veikšanas principi.
Normatīvie akti, kas jāievēro, plānojot un kopjot jaunaudzes. Diskusija.
Jānis Iesalnieks
11.00–11.45 1 Jaunaudžu kopšanas atbalsta iespējas no ES struktūrfondiem. Atskaišu iesniegšana Valsts meža dienestam un Lauku atbalsta dienestam. Sigita Vaivade
11.45–12.10 0,5 Diskusija pie kafijas Sigita Vaivade
12.10–12.35 0,5 Brauciens uz objektiem
12.35–13.00 0,5 Stādījumu kopšanas nepieciešamība, realizējot LAP «Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana». Stādījumu aizsardzība. Diskusija. Sigita Vaivade
13.00–14.30 2 Jaunaudžu kopšana, tās nepieciešamība, veikšanas principi. Jaunaudžu kopšanas atšķirības starp koku sugām un augšanas apstākļu tipiem, objektu apskate. Diskusija. Jānis Iesalnieks
14.20–15.05 1 Jaunaudžu kopšanas aktivitātei nepieciešamie instrumenti un tehnika Sigita Vaivade sadarbībā ar «WESS instrumenti un tehnika» un SIA «Campus»
15.05–15.30 0,5 Apmācību novērtējums, sertifikātu izsniegšana Sigita Vaivade
Kopā 8,5 stundas
You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.07.27.apmacibas.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki