Palīdzēsim ugunsnelaimē!

4. augustā Dundagas pagasta «Dižcēģos» notika ugunsnelaime, ko izraisīja zibens spēriens. Nodega Ilzes Burkas zemnieku saimniecības kūts. Kūts nodega ar visu slaukšanas, dzesēšanas inventāru. To nebija iespējams glābt. Saimniecībā ir deviņas slaucamas govis un jaunlopi. Lopi šobrīd ir bez pajumtes, līdz rudenim vajag atjaunot kūti. Saimniecība nodrošina ģimenei ienākumus.

Dundagas novada pašvaldība ir piešķīrusi ģimenei materiālu palīdzību. Ģimenei vēl ir ļoti nepieciešama palīdzība kūts atjaunošanā, inventāra iegādē.

Nelaimē nonākusī Burku ģimene un Dundagas novada Sociālais dienests lūdz novada iedzīvotājus, uzņēmējus palīdzēt kūts atjaunošanā, sniedzot atbalstu ar būvniecībai nepieciešamajiem materiāliem (ļoti vajag kokmateriālus jumta atjaunošanai) vai arī naudas līdzekļiem.

Ilze Burka, p.k. 210670 – 13918,
SEB bankas konta nr. LV45UNLA0050013294667

Tālrunis saziņai:
29433125 – Ilze Burka,
26618686; 63200803 – Dundagas novada Sociālais dienests.

Sociālā dienesta vadītāja Ineta Mauriņa

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.08.09.palidzesim_ugunsnelaime.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki