Afiša 2010. gada septembrim

1. IX Zinību diena Kolkas pamatskolā un Mazirbes speciālajā internātpamatskolā plkst. 9.00, Dundagas vidusskolā plkst. 9.30. Pulksten 10.30 svētbrīdis Dundagas luterāņu baznīcā.

1. IX no plkst. 11.00 līdz 13.00 jaunu audzēkņu uzņemšana Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.

1. IX plkst. 16.00 Kolkas mūzikas skola aicina audzēkņus un vecākus uz jaunā mācību gada pirmo skolas dienu.

2. IX plkst. 15.00 jaunā mācību gada atklāšana Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.

4. IX plkst. 15.00 Kolkas tautas namā Baibas Šuvcānes grāmatas «Senais lībiešu ciems Kolka» atvēršanas svētki.

12. IX plkst. 14.00 pilī vēlētāju tikšanās ar ZZS kandidātiem Saeimas vēlēšanās, Andra Daņiļenko koncerts.

25. IX Dundagas vidusskolas audzēkņu salidojums, pieteikšanās pa tālruni 63232192

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.08.30.afisa_2010._gada_septembrim.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki