Kolkas pagasta teritorijas plānojums ir apstiprināts!

2010. gada 3. septembrī ir stājušies spēkā saistošie noteikumi «Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. Grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi».

Teritorijas plānojuma materiāli.

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.09.08.kolkas_pagasta_teritorijas_planojums_ir_apstiprinats.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki