Atvieglojumi ārstējoties

No 1. IX visi iedzīvotāji ar ģimenes ārsta norīkojumu var ārstēties dienas stacionārā, nemaksājot pacienta iemaksu.

SIA Dundagas veselÄ«bas centrs ar prieku paziņo, ka valdÄ«ba 2006. gada 19. novembra MK noteikumos Nr. 1046 «VeselÄ«bas aprÅ«pes organizēšanas un finansēšanas kārtÄ«ba» 2010. gada 18. augustā ir apstiprinājusi grozÄ«jumus sociālās droÅ¡Ä«bas tÄ«kla stratēģijā, un no 1. septembra visi iedzÄ«votāji ar Ä£imenes ārsta norÄ«kojumu var ārstēties dienas stacionārā, nemaksājot pacienta iemaksu.

Tātad ietaupījums, uzturoties dienas stacionārā, būs Ls 3 par katru dienu.

Maznodrošinātās personas, uzrādot sociālā dienesta izziņu, papildus ir atbrīvotas no maksas par viesnīcas pakalpojumiem (t.i., ja persona atrodas centrā visu diennakti). Tādā gadījumā ietaupījums par katru dienu ir Ls 2,15.

Maznodrošinātām personām maksa paliek tāda pati, kā iepriekš par ēdināšanu (trīsreiz dienā – Ls 1,95) un medikamentiem. Par medikamentu iegādi maznodrošinātās personas palīdzību var saņemt Sociālajā dienestā.

Pārējiem iedzīvotājiem maksa par viesnīcas pakalpojumiem, paliekot pa nakti un saņemot trīsreizēju ēdināšanu, paliek kā iepriekš, t.i., Ls 4,10.

Vēlos pavēstīt iedzīvotājiem, ka, pateicoties SIA Kurekss ģenerāldirekotoram Jānim Apsītim un finanšu direktoram Arnim Apsītim, esam iegādājušies modernu sonogrāfu, kas paplašinās iedzīvotāju papildu izmeklēšanas iespējas uz vietas. Savu darbinieku un novada iedzīvotāju vārdā no sirds pateicos SIA Kurekss par lielo ziedojumu! Mīļš paldies arī Jāņa un Arņa vecākiem par dēlu audzināšanu!

Ar patiesu cieņu un pateicību

SIA Dundagas veselības centrs valdes priekšsēdētājs Valdis Rande

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.09.13.atvieglojumi_arstejoties.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki