Afiša 2010. gada oktobrim

Kolkas tautas namā

2. X plkst. 18.00 Julgi Stalte aicina visus interesentus mācīties latviešu, lībiešu un citu tautu dančus. Nodarbības notiks divreiz mēnesī, sestdienās.

7. X plkst. 18.00 mazajā zālē nodarbības atsāk rokdarbnieku pulciņš «Fantāzija». Aicinām jaunus dalībniekus, kurus interesē adīšana, tamborēšana, floristika un citi rokdarbi.

16. X plkst. 14.00 pensionāru apvienība «Sarma» aicina uz Rudens balli. Pie mums ciemosies draugi no Dundagas, Rojas un Lubes. Par mūziku gādās Laimonis Zemels. Ieeja Ls 1,00.

Dundagā

2. X Skolotāju diena novadā.

30. X plkst. 18.00 pilī Krišjāņa Barona jubilejas pasākums Mana tautas dziesma.

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.09.21.afisa_2010._gada_oktobrim.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki