Writing /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/data/meta/arhivs/vecas_zinas/2010/2010.09.28.salidojums.meta failed
Unable to save metadata file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.

Dundagas vidusskolas 65 gadu jubileja

Brīnišķīgā atvasaras dienā pagāja vidusskolas 65. gadskārtas svinības un absolventu salidojums.

Galvenie pieturas punkti atkalredzēšanās un atmiņu svētkos bija šādi.

Visus ciemiņus sagaida viesmīlīgs aicinājums, jau rudenīgas meijas pie skolas durvīm un jauks samteņu, košu ābolu un krāsainu lapu kārtojums skolas zālienā.

Absolventus skolā reģistrē pašreizējie divpadsmitie.

Visi, kas vēlas, piedalās svētbrīdī luterāņu baznīca. Mācītājs Armands Klāvs runā par ģimeni, skolu, skolotājiem un Skolotāju Kristu, kas savā skolā aicina ikvienu.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldons Zumbergs un viņa vietnieks Guntis Pirvits pašreizējos un bijušos pedagogus un skolas darbiniekus svinīgi pieņem novada domes ēkā — Līkajā muižā. Skolotājas Sarmīte Dinsberga, Skaidrīte Motmillere un Valda Parema saņem LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus par ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu vidusskolas attīstībā. Daudz atzinības rakstu no pašvaldības iegūst krietns pulks bijušo un pašreizējo vidusskolas skolotāju un darbinieku. Novada izglītības darba speciālists Uldis Katlaps uzsauc tostu, novēlot pašreizējai vidusskolas saimei turpināt un tālāk attīstīt visu labo, ko aizsākušas iepriekšējās pedagogu paaudzes.

Ierasto absolventu gājienu no pašreizējās vidusskolas ēkas uz mācību iestādes pirmsākumiem Dundagas pilī vada jaunieši ar skolas karogu, braši spēlējot Kolkas pūtēju orķestrim maestro Viestura Rēriha vadībā.

Un kur nu absolventu atkalredzēšanās prieki, bučas, izsaucieni, jautras dzēlības un sentimentālas nopūtas! Kāds secina, ka pats nemaz nav kļuvis vecāks, bet viņa skolasbiedri gan, kāds lietderīgi izmantojis laiku līdz koncertam pilī un bērnības dienu dārzā salasījis ābolus, vēl citi paguvuši palūkot, vai no Kolkas raga vēl kas palicis pāri, vēl daži, gaidīdami rindā pie pils mazmājas (cilvēki visi vien esam!), spriež, kur skolas gados gaiteņa galā atradušās labierīcības.

Un tad pats koncerts, kura sākumā spoži piepildās režisores Vairas Kamaras iecere. Dažus valša riņķus skatuvei pāri nodejo pirmo izlaidumu absolventi Elma Zadiņa un Arnolds Auziņš, tūlīt dejā aizslīd vidējās paaudzes pāris, tad aizvirpuļo divpadsmitie un visbeidzot — mūsu nākamo skolēnu pāris. Pēc maza brīža visi aizdejo, tikai apgrieztā secībā — sākot ar visjaunākajiem un beidzot ar viscienījamākajiem. Skaists absolventu salidojuma emocionālais ietvars, ko katrs var piepildīt ar savām izjūtām, atmiņām, noskaņām.

Ir direktores Aigas Štrausas un domes priekšsēdētāja uzruna, ir pašu absolventu atmiņas un apsveikumi, ir pārpildītas abas zāles un priekšnesumi uz skatuves. Ir arī piektā izlaiduma absolventa Arnolda Auziņa noskaitīti daži jaunākie dzejoļi pirms skolas himnas nobeigumā, jaukā kompozicionālā ielocē ietverot šo svētku sadaļu.

Tad absolventi sačupojas pa gadagājumiem — kur kurais. Šo rindiņu autors saprotamu iemeslu dēļ pievienojas piektā izlaiduma kompānijai un bauda atmiņas kopā ar Veltas Metenes nepārspējamo skābo kāpostu zupu. Un secinājums — gardās zupas porcijas kļuvušas krietni lielākas nekā pirms pieciem gadiem. Bet varbūt tā šķiet tikai tāpēc, ka klātesošo skaits pie galda uz pusi mazāks…

Priecāties kāros gaida balle, un izturīgākie paliek Dundagā arī nākamajā dienā. Brīnišķīgā atvasara, kā scenārijā iecerēts, turpinās precīzi vēl vienu dienu.

Paldies visiem rīkotājiem un dalībniekiem! Šī ir tā reize, kad no katra klātesošā darbības veidojas svētku kopaina. Un šis gobelēns izdevās daudzkrāsains kā rudens lapa.

Alnis Auziņš, pavisam citas skolas absolvents

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.09.28.salidojums.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki