Afiša 2010. gada novembrim

Dundagā

4. XI bērnudārzā no plkst. 8.30 līdz 12.00 Atvērto durvju diena, plkst. 17.00 sporta zāles sponsoru godināšana.

5. XI Dakterlejas (Anno 1811) jubilejas ieskaņas pēcpusdiena plkst. 15.00 pie Vecās aptiekas.

6. XI plkst. 18.00 pilī Santas Zapackas un Harija Ozola «Veltījums Antrai Liedskalniņai». Biļetes: pensionāriem Ls 3, skolēniem Ls 2.

11. XI Lāčplēša diena. Plkst. 16.45 pulcēšanās pie vidusskolas, plkst. 17. 00 lāpu gājiens un piemiņas brīdis, plkst. 18.00 pilī koncertēs Dobeles zemessargi. Biļetes: Ls 2, pensionāriem un skolēniem Ls 1,50.

18. XI Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Plkst. 18.00 koncerts un godināmo sveikšana. Pēc tam balle ar «Vēja runu».

Kolkā

7. XI plkst. 14.00 Z. Zundes muzikālā komēdija «Trīsgrašu omlete». No plkst. 13.00 mazajā zālē kafejnīca Krūziņi.

Biļetes: pensionāriem un invalīdiem Ls 2,5, pārējiem iepriekšpārdošanā Ls 3 (Dundagas kultūras centrā, tālr. 22021270, Kolkas tautas namā, tālr. 26385604, Kolkas pagasta pārvaldē), izrādes dienā Ls 4.

11. XI plkst. 18.00 lāpu gājiens, pulcēšanās pie «Delfīniem». Vēlāk jūras krastā pie tautas nama piemiņas brīdis, svētku uzrunas un sadziedāšanās. Ugunskurs un karsta tēja. Par godu Latvijas brīvības cīņās kritušajiem aicinām iedegt pa sveču liesmiņai māju logos.

18. XI plkst.13.00 ekumeniskais dievkalpojums ev. lut. draudzes baznīcā. Lībiešu karoga iesvētīšana, aizlūgums par valsti un tautu. Plkst. 18.00 tautas namā valsts proklamēšanas dienas sarīkojums «Tev, mana Latvija!» un Līvu karoga svētki. Labāko ļaužu sveikšana. Kolkas pašdarbības kolektīvu un Vītolu ģimenes koncerts. Plkst. 22.00 balle ar Pilnmēnesi par Ls 2.

20. XI plkst. 14.00 Zigmara Liepiņa un Kaspara Dimitera muzikālās drāmas «Vadonis» videoversija.

21. XI plkst.11.00 ev. lut. draudzes baznīcā dievkalpojums, aizlūgums par mūžībā aizgājušajiem, plkst. 16.00 svētbrīdis Kolkas kapos. Vēlāk kopēja vakarēšana pie tējas tases Kolkas tautas namā.

27. XI plkst. 16.00 Dundagas amatierteātra dzejas uzvedums «Sibillas diena», piedalās Kolkas senās mūzikas kvartets. Pirms izrādes Adventa pirmās sveces aizdegšana, svētbrīdis. Piedalīsies ev. lut. draudzes mācītājs Ainārs Kostanda.

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.10.25.afisa_2010._gada_novembrim.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki