Pieteiksim daudzdzīvokļu namu pagalmus Lielās talkas konkursam!

Lielā talka

Pasludinot 2011. gada 30. IV par ikgadējo mūsu zemes sakopšanas dienu, Lielās talkas rīkotāji aicina ikvienu Latvijas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju piedalīties konkursā un ziņot par savu pagalmu, kam jāpalīdz.

Konkursa kārtībā izraudzīs 3 līdz 5 pagalmus, kam talkas rīkotāji ar piesaistītajiem sponsoriem, atbildīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nozaru ekspertiem izstrādās labiekārtošanas plānus un kopā ar pašiem iedzīvotājiem Lielās talkas dienā, 30. IV, uzsāks sakopšanas darbus.

Kamēr zemi vēl neklāj sniegs, aicinām apsekot daudzdzīvokļu māju pagalmus un informēt par to patieso stāvokli, iedzīvotāju vēlmēm un iespējām. Veidojot aprakstu konkursam, lūdzam aptaujāt arī kaimiņus. Kādu viņi vēlētos redzēt pagalmu? Kas pagaidām traucē tajā labi justies? Kā palīdz pašvaldība un namīpašnieki? Ko katrs pats gribētu un varētu darīt pagalma sapošanas labad?

Pieteikumus konkursam lūdzam sūtīt foto (derēs arī īss video) un apraksta veidā līdz 30. XI uz e-pastu pagalmi@talkas.lv vai uz adresi: Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010 (ar norādi Lielās talkas «Pagalmu sakopšanas un labiekārtošanas projekts»).

Konkursa pieteikumus izvērtēs ekspertu žūrija, priekšroku dodot tiem pagalmiem, kur pašu iedzīvotāju aktivitāte un līdzdarbošanās būs visaugstākā. Konkursa rezultātus un labiekārtošanai izvirzītos pagalmus paziņos decembrī.

Lielās talkas pagalmu sakopšanas un labiekārtošanas projekta mērķis ir mudināt Latvijas iedzīvotājus pašiem iesaistīties savas apkārtējās vides uzlabošanā un kopīgiem spēkiem radīt harmoniskai atpūtai piemērotu vidi patlaban daudzviet izdemolētajos un «pelēkajos» daudzdzīvokļu namu pagalmos. Tos labiekārtos sadarbībā ar profesionāliem ainavu arhitektiem, arhitektiem, dārzniekiem, galdniekiem, augstskolu studentiem, pasniedzējiem, pašvaldībām un namu īpašniekiem.

Lielo talku rīko «Projekts Pēdas», Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, Latvijas Pašvaldību savienība, domubiedru grupa «Tīri meži» sadarbībā ar a/s Latvijas valsts meži, LASUA, kompāniju L&T, Rīgas brīvostas pārvaldi, Vides ministriju, RIMI, Komunikāciju aģentūru/ Edelman Affiliate, VAS Latvijas valsts ceļi, Latvijas Zaļo punktu, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Eiropas Kultūras galvaspilsētas direkciju, Latvijas Radošo savienību padomi un interneta portālu www.kurtuesi.lv.


Papildinformācija:
Anete Lesīte
Lielās talkas Pagalmu sakopšanas un labiekārtošanas projekta vadītāja
+371 29123464
anete.lesite@talkas.lv
www.talkas.lv

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.11.02.pieteiksim_pagalmus.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki