Writing /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/data/meta/arhivs/vecas_zinas/2010/2010.11.24.rokdarbnieki_kolka.meta failed
Unable to save metadata file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.

Rokdarbnieki Kolkā

Otro gadu Kolkā darbojas rokdarbnieku pulciņš «Fantāzija». Pirmoreiz savus darbus izrādījām pagājušos Ziemassvētkos tautas namā. Turpat tos varēs skatīt Ziemassvētku izstādē tirdziņā arī šogad — Adventa laikā un varbūt pat ilgāk — līdz tautas nama jubilejai.

Vasarā rosīgi piedalījāmies tirdziņos «Lauku ceļotāju» dienā un Zvejnieksvētkos.

19. X pēcpusdienā pie mums viesojās rokdarbnieces no Mazirbes un daiļamatniece no Ventspils, bijusī kolciniece Erna Vesele. Ciemiņi Mazirbes bibliotēkas vadītājas Sniedzes Švāģeres vadībā mūs pārsteidza ar pašceptu torti, tautasdziesmām un sirsnību. Baudot siltu tēju, atraisījās valodas un pamazām pievērsāmies vakara galvenajai tēmai — plecu lakatu adīšanai ar efektdziju. Kā top šādas modernas šalles, mums skaidroja mazirbniece Antra Blāze: «Krāsas skatiet dabas ainavās un gleznās, tās visas var ieadīt savos lakatos. Pavisam ap četrdesmit krāsu toņos!» Nedaudz vēlāk Ernas kundze mācīja lībiešu adīšanas uzmetumu uz virbiem. Šis paņēmiens tik viegli nepadevās, tomēr to apguvām. Erna ir vispusīga rokdarbniece, daiļrades pratēja. Viņas darbi top dažādās tehnikās, un tie ir lakati, šalles, prievītes, brošas, roku sprādzes, kakla rotas, žabo. Mazirbniece Maija ierādīja lakata veidošanu uz īpaši gatavota rāmja, bet Sniedze rādīja pašas adītu jaku, kurai nav ne vienas vīles.

Vai neesam bagāti ar to, ko katrs protam? Arī mūsu pulciņā pirms gada bija tādi, kas tamboradatu nekad agrāk nebija rokās ņēmuši. Tā viens no otra mācāmies, līdz top jau gatavi pirmie darbi. Pulciņā visbiežāk pēc padoma prasām bijušajai pamatskolas rokdarbu skolotājai Larisai Spridzānei un Zelmai Anševicai. Kopā esam apguvuši dažādus adījumu musturus, mācījušies tamborēt krelles, veidot telpu dekorus, un mums tas patīk, sevišķi jau garajos, tumšajos rudens vakaros.

Paldies Ernai, Sniedzei, Antrai un pārējām rokdarbniecēm par draudzīgo tikšanos un mīļumu, ko atstājāt mūsu sirdīs!

Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt nesaglabājamo,
Par spīti ikdienišķībai
Izplaucēt brīnumu dzīvē.
Par spīti grūtumam
Laimīgiem būt.

Lai mūsu ieceres izdodas! Uz tikšanos Ziemassvētku izstādē tirdziņā Kolkas tautas namā.

Klubiņa vārdā Diāna Bergmane

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.11.24.rokdarbnieki_kolka.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki