Dievkalpojumi novadā un kaimiņos

Dundagā

Luterāņu baznīcā Ziemassvētku dievkalpojums 24. XII plkst. 16.00, pirms tam plkst. 15.30 koncerts. 26. XII dievkalpojums pilī plkst. 11.00. 2. I dievkalpojums luterāņu draudzē nenotiks, jo to plkst. 11.00 svinēs baptistu baznīcā kopā ar baptistu draudzi.

Katoļu draudzē Ziemassvētku dievkalpojums 25. XII plkst. 13.00 pilī.

Baptistu draudzē 24. XII plkst. 16.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums, 25. XII plkst. 11.00 Ziemassvētku dievkalpojums ar bērnu programmu, 25. XII plkst. 16.00 dievkalpojums ar jauniešu programmu.

Ziemassvētku dievkalpojums kristiešu draudzē «Prieka Vēsts» 26. XII plkst. 16.00 Dundagas tautas namā.

Uz svētku dievkalpojumu pēc ilga pārtraukuma aicina arī Dundagas Svētā Konstantīna un Svētās Helēnas pareizticīgo draudze 26. XII plkst. 15.00. Mīļi gaidīsim Dundagas pareizticīgos un visus dievlūdzējus svinēt Kristus piedzimšanas svētkus un ar savu klātbūtni veicināt mūsu dievnama atjaunošanu! Virspriesteris Nils Druvaskalns.


Kolkā

Luterāņu baznīcā Ziemassvētku dievkalpojums 24. XII plkst. 18.00; Pirmajos Ziemassvētkos 25. XII plkst. 16.00; Otrajos Ziemassvētkos 26. XII plkst. 11.00; Vecgada dievkalpojums 31. XII plkst. 23.00.

Kristus dzimšanas pareizticīgo baznīcā 25. XII plkst 16.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums, 26.XII plkst. 10.00 svētku liturģija


Mazirbē

Luterāņu draudzē dievkalpojums 24. XII plkst. 18.00 baznīcā, 26. XII plkst. 14.00 mācītājmuižā.


Ģipkā

Luterāņu draudzē dievkalpojums 24. XII plkst. 18.00, piedalīsies Dundagas pagasta jauktais koris.


Ārlavā

Luterāņu draudzē dievkalpojums 24. XII plkst. 16.00.

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.12.23.dievkalpojumi.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki