Bērnu tiesību aizsardzība

25. V no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 Dundagas novada domes pašvaldības policijas zālē Pils ielā 5–1, 2. stāvā, speciālisti sniegs padomus bērnu tiesību aizsardzībā.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Liepājas reģiona Bērnu tiesību aizsardzības departamenta galvenā inspektore Inga Dobele, vecākā inspektore Ilona Šlisere un inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referente Marika Blumberga konsultēs un sniegs metodisko palīdzību novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzībā.

Sociālie darbinieki, Bāriņtiesas speciālisti, sociālie pedagogi, skolotāji un citi interesenti ir laipni aicināti konsultēties par bērnu drošības, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, savstarpējām attiecībām: bērns — vecāks, vecāks — vecāks, bērns — skolotājs, vecāks — skolotājs, bērns — bērns un citiem jautājumiem.

Ineta Mauriņa,
Sociālā dienesta vadītāja,
tālruņi 63200803, 26618686

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2011/2011.05.12.bernu_tiesibas.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki