Latvenergo atbalsts

No 1. IV spēkā stājušies jaunie elektroenerģijas tarifi. Lai mazinātu ekonomisko ietekmi sociāli mazāk aizsargātām grupām, a/s «Latvenergo» piedāvā atbalsta programmas daudzbērnu ģimenēm un trūcīgām ģimenēm ar bērniem.

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Atbalsts trūcīgajām ģimenēm ar bērniem

Līdztekus atbalstam daudzbērnu ģimenēm turpinās sadarbība ar Latvijas Pašvaldību savienību jau 2009. gadā uzsāktajā sociālā atbalsta programmā trūcīgajām mājsaimniecībām. Trūcīgas ģimenes, kam piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, var saņemt 500 kWh dāvanu karti norēķiniem par elektrību.

No jūnija trūcīgās ģimenes ar bērniem, kuras kampaņā jau būs saņēmušas dāvanu kartes līdz 2011. gada 31. martam, varēs saņemt dāvanu karti atkārtoti.

No jūnija kampaņas noteikumos būs ieviestas papildu izmaiņas — dāvanu karti varēs saņemt arī tās trūcīgās mājsaimniecības, kurām elektroenerģijas piegādes līgums nav slēgts tieši ar kartes saņēmēju, ja vien piegādes līgums slēgts ar privātpersonu un trūcīgā mājsaimniecība elektroenerģiju lieto šī līguma objektā. Dāvanu karti var saņemt Dundagas novada Sociālajā dienestā pirmdienās, trešdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Ja daudzbērnu ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, tā varēs saņemt abus atbalsta veidus — kā 500 kWh dāvanu karti, tā papildu 2400 STARTA kWh.

Aicinām daudzbērnu un trūcīgās ģimenes ar bērniem izmantot iespējas saņemt piedāvātos atbalsta veidus!

Ineta Mauriņa,
Sociālā dienesta vadītāja

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2011/2011.05.18.latvenergo_atbalsts.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki