Atlaides veselības centrā

SIA «Dundagas veselības centrs» informē novada iedzīvotājus un ģimenes ārstus, ka ar 16. VI SIA «Dundagas veselības centrs» ievieš atlaidi dienas stacionāra slimniekiem.

Dundagas novada dome ar 28.10.2009. lēmumu (nr. 196 §1, protokola nr. 11) noteica, ka valsts noteiktā pacientu iemaksa Ls 5 dienā samazinās uz Ls 3, iztrūkstošo Ls 2 sedzot no pašvaldības budžeta. 30.03.2011. lēmums (nr. 75, protokola nr. 4) to atcēla, un iedzīvotāji bija spiesti maksāt par ārstēšanu dienas stacionārā Ls 5.

Pēdējo mēnešu analīze rāda, ka slimnieku skaits samazinās, iedzīvotāji nespēj par ārstēšanos dienas stacionārā maksāt Ls 5, kā to prasa 11.01.2011. MK noteikumi nr. 1046. Lai iedzīvotāji saņemtu ārstniecības pakalpojumu SIA «Dundagas veselības centrs» dienas stacionārā un reizē dienas stacionārs izbēgtu no gultu dīkstāves, kuras dēļ, iespējams, daļu gultas vietu nākotnē vajadzētu slēgt, nolēmu no 15. VI noteikt maksu par ārstēšanu dienas stacionārā Ls 3 dienā.

Valdis Rande, valdes priekšsēdētājs

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2011/2011.06.14.atlaides.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki