Elektrības norēķinu kartes

Sākas jauna Elektrības norēķinu karšu — Ls 53,70 dāvinājumu kampaņa.

Dāvinājumu saņem: trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecības, kas iepriekšējā dāvinājuma kampaņā ir saņēmušas tikai vienu Elektrības norēķinu karti — 500 kWh; ģimeņu ar bērniem invalīdiem mājsaimniecības; audžuģimeņu mājsaimniecības, kam piešķirts audžuģimeņu statuss un kurās dzīvo bērns; ģimeņu, kas audzina aizbildnībā esošus bērnus, mājsaimniecības; daudzbērnu ģimeņu mājsaimniecības, kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam no a/s «Latvenergo».

Elektrības norēķinu kartes — Ls 53,70 (turpmāk— dāvanu karte) no 01.01.2012. līdz 31.03.2013. izsniegs mājsaimniecībām, kas pamata dzīvesvietu deklarējušas Dundagas novadā, uzrādot a/s «Latvenergo» elektrības piegādes līguma numuru, kas slēgts par adresi, kurā dāvanu kartes saņēmējs deklarēts, dzīvo un lieto elektroenerģiju. Atbalsta kampaņā mājsaimniecības saņem tikai vienu dāvanu karti.

Aizbildņu un audžuģimenēm jāuzrāda Bāriņtiesas lēmums par aizbildņa vai audžuģimenes pienākumu pildīšanu. Ģimenēm ar bērnu invalīdu jāuzrāda apliecība, kas apliecina invaliditātes statusu. Personai, kas saņem dāvanu karti, jāuzrāda pase.

Dāvanu kartes var saņemt novada Sociālajā dienestā. Pieņemšanas laiks: pirmdienās 9.00–12.00 un 13.00–16.00; trešdienās 9.00–12.00 un 13.00–16.00; piektdienās 9.00–12.00. Tālruņi 63200803, 26618686.

Ineta Mauriņa

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2011/2011.12.28.elektribas_norekinu_kartes.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki