Strādāsim kopā

Pilnas ziņas skatiet Centrālās vēlēšanu komisijas lapā

Nr Vārds, uzvārds Dzimis Darba vieta un amats Izglītība Dzīvesvieta
1 Guntis Pirvits 1959 Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība «Dundaga», valdes priekšsēdētājs vidējāDundagas novads
2 Ilmārs Geige 1942 Ventspils pilsētas dome
Izglītības pārvalde, būvinženieris
vidējāVentspils
3 Una Sila 1969 Dundagas vidusskola, skolotāja augstākāDundagas novads
4 Aija Tarlapa 1957 Kolkas pamatskolas
pirmsskolas izglītības
iestāde «Rūķītis», vadītāja
augstākāDundagas novads
5 Valdis Rande 1939 Dundagas
pagasta padomes
«Veselības un sociālās
palīdzības centrs», vadītājs
augstākāRīga
6 Visvaldis Feldmanis 1938pašnodarbināta persona vidējāDundagas novads
7 Raitis Kristiņš 1976 a/s «Latvijas Valsts Meži»
Apaļkoksnes piegādes
Kurzemes mežizstrādes iecirknis,
vadītāja vietnieks
augstākāDundagas novads
8 Guntis Otomers 1950 Zvejnieku saimniecība «Smikšēni», īpašnieks vidējāDundagas novads
9 Jānis Mauriņš 1978pašnodarbināta persona augstākāDundagas novads
10 Silva Rozenberga 1964 Dundagas vidusskola, skolotāja augstākāDundagas novads
11 Inga Upeniece 1970 a/s SEB banka,
privātpersonu darījumu vadītāja
augstākāDundagas novads
12 Sandra Salceviča 1966 Dundagas vidusskola, skolotāja augstākāDundagas novads
13 Ināra Čaunāne 1948pensionāre pamataDundagas novads
14 Jānis Gulbis 1937pensionārs vidējāDundagas novads

Priekšvēlēšanu programma

Mūsu mērķis ir saglabāt visu esošo Dundagas novadā un iestājamies par izanalizētu, racionālu un atklātu attīstību nākotnē.

Mūsu galvenie principi novada domē būs:

 • caurspīdīgas pārvaldes un domes darbības izveide,
 • būt atklātiem, godīgiem un strādāt pēc labākās sirdsapziņas,
 • nepieļaut personīgo interešu izmantošanu domes un pārvaldes darbībā,
 • ievērot taupību un racionālu līdzekļu izlietošanu.
1. Mēs esam par attīstību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un atbalstīsim uzņēmējdarbību, iestāsimies par nodarbinātības pieaugumu novadā:
 • atbalstīsim pašreizējos lauksaimniekus un veicināsim jaunu saimniecības veidošanos,
 • savlaicīgi informēsim un palīdzēsim ES fondu apgūšanā,
 • piesaistīsim Eiropas fondu līdzekļus, izstrādājot projektu modernas katlumājas celtniecībai,
 • veidosim lielāku sadarbību ar a/s ”Latvijas Valsts meži», rūpēsimies par ilgtspējīgu un racionālu meža apsaimniekošanu,
 • veicināsim lopkopības attīstību, darbosimies, lai samazinātu birokrātisko, neadekvāto pārbaužu sistēmu piensaimniecībā,
 • atbalstīsim ilgtspējīgu piekrastes zvejniecības attīstību visos novada ciemos,
 • veidosim lielāku sadarbību starp piekrastes zvejniekiem un Latvijas zvejnieku federāciju un citām institūcijām,
 • panāksim, ka vietējie zvejnieki varētu iegūt mājražotāju statusu,
 • attīstīsim zaļo tirdziņu izveidi Dundagā, Kolkā,
 • veidosim lielāku sadarbību ar Slīteres nacionālā parka administrāciju, lai risinātu sadarbību starp zvejniekiem, privātpersonām, lauksaimniekiem un dabas aizsardzību,
 • konstruktīvi pieiesim bezdarbnieku skaita samazināšanā, strādāsim pie jaunu darba vietu radīšanas.
2. Strādāsim, lai nepasliktinātos novadā veselības un sociālā aprūpe:
 • nepieļausim pabalstu samazināšanu trūcīgām ģimenēm,
 • lielāku uzmanību veltīsim ģimenēm ar bērniem,
 • rūpēsimies par pensionāriem un invalīdiem,
 • Kolkas /pirmsskolas/ izglītības iestādē „Rūķītis“ izveidosim „Bērnu sociālo rehabilitācijas centru“ ar 15 vietām, radot jaunas darba vietas,
 • Kolkas pagasta iedzīvotājiem radīsim līdzvērtīgas iespējas ārstēties „Veselības un sociālās palīdzības centrā“,
 • nodrošināsim visiem novada vientuļiem, slimiem cilvēkiem iespējas uzturēties Dundagas pagastā esošajās ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās,
 • strādāsim, lai Dundagas „Veselības un sociālās palīdzības centrā“ darbu uzsāktu jauns ārsts – stomatologs,
 • finanšu iespēju robežās strādāsim pie sociālā dienesta atdalīšanu no Veselības un sociālās palīdzības centra,
 • turpināsim cīņu pret pārmērīgu alkohola lietošanu, pastiprināsim cīņu pret nelegālo alkohola tirdzniecību novadā.
3.Darbosimies izglītības, kultūras un sporta jomā:
 • strādāsim pie vienotas programmas izglītības, kultūras un sporta jomā,
 • nepieļausim Kolkas pamatskolas likvidāciju,
 • atbalstīsim štata vietas izveidi sporta un jauniešu brīvā laika organizēšanā,
 • palīdzēsim jauniešiem, kuri nav ieguvuši pamatizglītību, to apgūt, meklēsim risinājumu,
 • turpināsim atbalstīt Mākslas un mūzikas skolas darbību Dundagā un Kolkā,
 • strādāsim pie vienotas bibliotēku sistēmas izveidi novadā,
 • aktīvi iesaistīsimies Kolkas sporta halles celtniecības pabeigšanā un Dundagas sporta halles projekta izstrādē,
 • darbosimies kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanā,
 • atbalstīsim Līvu Savienības, Kolkas, Mazirbes un Dundagas grupu iniciatīvas lībiešu kultūrvides saglabāšanā un kopšanā.
4. Mēs iestāsimies par tūrisma attīstību novadā:
 • atbalstīsim vienotu stratēģijas izstrādi tūrismā, aptverot visu novadu,
 • saglabāsim esošos tūrisma centrus,
 • atbalstīsim jaunu viesu māju, kempingu, telšu vietu un autostāvvietu izveidi piekrastē,
5. Darbosimies novada vides sakārtošanā:
 • turpināsim darbu pie ūdenssaimniecības sakārtošanas novadā,
 • veidosim vienotu sistēmu atkritumu apsaimniekošanā,
 • turpināsim sadarbību ar Valsts autoceļu direkciju par iespējām asfaltēt autoceļus,
 • strādāsim pie apkures sistēmas uzlabošanas,
 • prasīsim lielāku atbildību par savu īpašumu apsaimniekošanu un sakopšanu,
 • turpināsim sadarbību ar Valsts policiju, sadarbosimies ar zemessardzi, jaunsargiem,

Vēlētāju apvienība „Strādāsim kopā“ iestājas par plašu iedzīvotāju līdzdarbību pašvaldībā. Domes sēdes notiks kā Dundagā un Kolkā. Organizēsim deputātu tikšanos ar iedzīvotājiem. Domes darbs, katra deputāta darbs tiks atspoguļots vietējā novada laikrakstā.

Komentāri

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Ko Dundaga var piedāvāt investoriem? Ar ko Dundaga var konkurēt? Kādu Jūs redzat Dundagu pēc 10 gadiem? Jums ir sapnis par Dundagu?

arhivs/velesanas/3s.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki